Der er i planerne for årsmødet lagt op til et helt særligt og festligt årsmøde 5.-7- juni på Hotel Nyborg Strand, hvor fejringen af 100-års jubilæet også er planlagt at skulle finde sted.

Coronapandemiens påvirkning af forholdene omkring mulighederne for at forsamle sig og risikoen for, at den ikke er overstået i juni, har imidlertid fået Landsforeningen til i første omgang at udskyde tilmeldingen til årsmødet, og der arbejdes på højtryk med forskellige scenarier for eventuelle ændringer.

Indledende drøftelser på ekstraordinært FU-møde

Forretningsudvalgsmøde havde torsdag 26. marts en indledende drøftelse af de scenarier, der kan komme i spil. Det indgår i overvejelserne, at den dato, som blev udmeldt på delegeretmødet 2019 og som der efterfølgende er indkaldt til, muligvis må fraviges.

I vurderingen af scenarier indgår blandt andet påbud fra regeringen, anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder, økonomiske risici og etiske overvejelser.

Forventet beslutning primo april

Bestyrelsen forventes at træffe beslutning om evt. ændring af årsmødet fredag den 3. april. Hvis den træffer beslutning om ændring af årsmødet, vil distriktsforeningerne blive inddraget i weekenden.

En mere præcis udmelding vil ske mandag 6. april.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter