- Vi vil lytte til jer

Fire kirkeligt interesserede folketingskandidater gav på et vælgermøde på årsmødet stor opbakning til Landsforeningens notat med politiske budskaber til det kommende folketing.

Foto 3 vælgermødeTIL NYT WEB 2.jpg

Det nyligt udskrevne folketingsvalg gav anledning til at afholde et vælgermøde på årsmødet. Fra venstre er det Kaj Bollmann, Landsforeningens bestyrelse, der var ordstyrer. Ved siden af ham ses Daniel Toft Jakobsen (S), Marianne Jelved (Rad. V.), Bertel Haarder (V) og Carsten Kudsk (DF).

De fire folketingskandidater, hvoraf tre er nuværende folketingsmedlemmer, blev bedt om at komme med bud på de vigtigste politiske indsatser de kommende fire år og gode råd til, hvad Landsforeningen skal arbejde for efter valget.

Socialdemokraternes Daniel Toft Jakobsen ville gerne diskutere forholdet mellem stat og kirke.

- Jeg vil gerne drøfte, hvordan folkekirken kan blive herre i eget hus, men det skal ske inden for rammerne af Grundloven, sagde Daniel Toft.

Carsten Kudsk fra Dansk Folkeparti har afløst i Folketinget og været suppleant for Christian Langballe i Kirkeudvalget.

- Kirken er under forandring i disse år. Hvordan kan kirken gøre noget, som gør, at den yngre generation vælger folkekirken til? Folkekirken var tidligere et samlingspunkt, vi oplever terrorhandlinger og har brug for blandt andet kirken som et sted, hvor vi kan samles. Fx når man har en sorg. Blandt andet på den baggrund vil det være dumt at adskille kirke og stat.

Demokratisering af fællesfonde
Radikale Venstres Marianne Jelved – tidligere kirkeminister – roste det notat, som Landsforeningen har lavet med kirkepolitiske budskaber til det kommende folketing. Hun ønsker en fortsat demokratisering af folkekirkens økonomi og anliggender.

- Vi skal være bedre til at inddrage dem, der er berørte af den lovgivning, vi laver i Folketinget. Det har jeg erkendt, lød det fra Marianne Jelved.

På spørgsmålet om hvorvidt de kan give opbakning til en demokratisering af fællesfonden, var der bred enighed.

- Hvad Fællesfonden skal bruges til, skal drøftes i fora, hvor Landsforeningen er repræsenteret, sagde Bertel Haarder fra Venstre, (Venstre), der også er tidligere kirkeminister. Han og roste Landsforeningens formand Søren Abildgaards udtalelser i Kristeligt Dagblad fredag 10. maj for at være åben over for, at Landsforeningen gerne vil drøfte alternative modeller, så længe man fastholder størrelsen på statsstøtten. Dette er Bertel Haarder var enig i skal sikres.

Opfordrer til at klæde kirkepolitikere på
Landsforeningens har ved flere lejligheder udtrykt bekymring over, om de kommende folketingspolitikere har nok viden om folkekirken.

- Landsforeningen bør sammen med kirkeministeren indbyde det kommende kirkeudvalg. Medlemmerne har jo tilkendegivet en positiv interesse for folkekirken, sagde Bertel Haarder, suppelet af Carsten Kudsk.

- Jeg tror, det er fint at foreningen retter henvendelse til kirkeudvalget (og suppleanter). Da jeg var suppleant til kirkeudvalget fandt jeg ud af, at det var meget interessant. Måske kan Landsforeningen spille en rolle i en uddannelsesproces?

- Der er en tendens til, at Christiansborg-løsninger vedrørende religionsspørgsmål også rammer andre end dem, de var tiltænkt:de religiøse ekstreme. Nogle politikere har brug for et input til at kvalificere noget af det, vi foretager os, lød det fra Daniel Toft Jakobsen.

Forskellige bud på hvad Landsforeningen bør prioritere
Årsmødedeltagerne stod i kø for at stille spørgsmål til politikerne. Blandt spørgsmålene var, om Landsforeningen skal fortsætte prioriteringen med at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiver-organisation. Og her var der ikke enighed. Daniel Toft Jakobsen syntes, det er et logisk skridt, når man i forvejen har arbejdsmiljø og kirke, at man også kan arbejdsmiljø, ledelse og forsikring, at man også kan forhandle løn og arbejdsvilkår. Marianne Jelved var forbeholden:

- Jeg vil problematisere forhandlingsretten. Kommunernes Landsforening, som I sammenligner jer med, har den situation, at de skal forhandle økonomi én gang om året. Dvs. at regeringen får medansvaret for økonomien i kommunerne. Det er ikke helt tænkt færdigt fra jeres side, lød det.

Bertel Haarder havde et helt andet bud.

- Hellere end at I skal være arbejdsgiverorganisation, synes jeg I skal være foreningsorganisation. Folkekirken skal være landets største folkelige forening. I skal søge mere samarbejde med de lokale foreninger i lokalsamfundet, lød det fra Bertel Haarder.

Politikerne kom også ind på de 16 forslag i ministeroplægget vedrørende stiftsadministrationerne. Her var der enighed om, at man gerne vil inddrage Landsforeningen i de videre drøftelser.

Der var en generel opfordring til at inddrage politikerne og forsøge at påvirke den politiske proces. Med Bertel Haarders ord:

- Men forudsætningen for at vi, der står her, bliver inddraget, er at vi bliver valgt!

Læs Landsforeningens notat med tre kirkepolitiske budskaber til de kommende folketingspolitikere 

Flere artikler om samme emne

#Politik #Årsmøde 2019