Nyordinerede præster har nu – udover uddannelsen på pastoralseminariet - også fået et introduktionsforløb, det hele samlet i "NY Præst - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse".

Formålet med den nye ordning er at skabe sammenhæng mellem pastoralseminarieuddannelsen, den obligatoriske efteruddannelse og den lokale introduktion og vejledning i stift, provsti og menighed i forbindelse med indsættelse i det første embede for præsten.

- Det er meget vigtigt, at den nye præst bliver understøttet i at få en god begyndelse i det nye embede. Der bliver i den nye uddannelsesplan taget højde for den folkekirkelige virkelighed, der møder de nye præster, siger bestyrelsesmedlem Anton Pihl, der har repræsenteret Landsforeningen i  bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der står bag "NY Præst - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse".

Menighedsråd har også en rolle

Selvom den nye uddannelsesordning primært berører præster, deres undervisere og vejledere, er det vigtigt, at menighedsrådene også deltager i introduktionsforløbet, når den nyordinerede præst tiltræder.

- Fra Landsforeningens side havde vi gerne set, at menighedsrådene havde fået en mere tydelig rolle, for vi ser menighedsrådene som en vigtig aktør, når den nyordinerede præst tiltræder. For ganske vist er menighedsrådene ikke ansvarlige, men de er naturligt tænkt med som deltagere i væsentlige dele af introduktionsplanen, så som forventningsafstemningen og  afrundingssamtalen. Den nye uddannelse vil sikre nye præster en bedre start på livet som præst, og det er vigtigt, at menighedsrådene støtter op og hjælper med at have fokus på de lokale forhold og særlige forventninger, siger Landsforeningens næstformand Inge Kjær Andersen, og formand for Personaleudvalget, som også har været involveret i arbejdet.

Hun opfordrer samtidig til, at man allerede inden, man udarbejder et stillingsopslag efter en ny præst, bliver endnu skarpere på, hvilken type præst, man ønsker sig.

 - Det gælder om at nå frem til at have et realistisk bilede af, hvad en præst kan, og huske, at ansættelsen langt fra er slut, efter kandidaten er valgt. Det er først her, det egentlige arbejde starter - nemlig at sikre den løbende forventningsafstemning og det gode samvirke med præsten, siger Inge Kjær Andersen.

Du skal logge ind på DAP for at læse vejledningen.

Hvis du vil læse hele "NY Præst - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse" findes den her.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter