I andet halvår af 2019 byder vi velkommen til følgende kurser:

Arbejdsgiver i praksis
Dette kursus giver en bedre forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt, og hvordan en aktiv ledelse er med til at skabe rammerne for en god, lokal folkekirkelig arbejdsplads.
På kurset præsenteres deltagerne for, hvordan menighedsrådet konkret kan forholde sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer indenfor de vilkår og rammer, der gælder i folkekirken.

Økonomistyring med fokus på lønudgifter
Kursets formål er, at du som kasserer får viden og værktøjer, så du kan give menighedsrådet overblik over lønkronernes påvirkning af menighedsrådets budgetter og regnskaber. Der stilles skarpt på, hvordan medarbejdernes tid og dermed lønudgifternes fordeling ud på aktiviteter og formål afspejler det kirkelige liv i sognet. Kurset præsenterer, hvordan du som kasserer konkret kan anvende værktøjer i dine oplæg til menighedsrådets budgetlægning og budgetopfølgning.

Den Digitale Arbejdsplads – en hjælper til daglige opgaver
I samarbejde med Kirkeministeriet udbyder Landsforeningen af Menighedsråd dette kursus i brugen af DAP. Formålet med kurset er at få inspiration til, hvordan I kan udnytte de mange muligheder, DAP giver i det daglige menighedsrådsarbejde.

Inspiration til visionsarbejdet
På dette kursus bliver I klædt på til selv at gennemføre visionsarbejdet i menighedsrådet. Med visionsarbejdet opnår I et fælles billede af, hvordan I ønsker kirken skal udvikle sig og hvilke konkrete initiativer, der skal satses på i de kommende år. Efter endt kursus kan I selv gå i gang med udarbejdelse af visioner for jeres kirke ved brug af kursets redskaber og metoder til en god proces.

Nyvalgte kirkeværger
Er du nyvalgt kirkeværge, er dette kurset for dig. Her får du overordnet kendskab til en kirkeværges opgaver og kompetencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Nyvalgte formænd og næstformænd
Formanden skal have et godt overblik over menighedsrådets opgaver. Det hjælper vi dig med at få på introduktionskurset, der giver et godt kendskab til dine opgaver som formand og et solidt grundlag for dit virke i funktionsperioden. Har du været formand før, får du nu mulighed for at få genopfriskning og inspiration til arbejdet.

Få styr på personalepolitikken
En fælles personalepolitik skaber tydelighed og et fælles billede af, hvordan personaleforholdene er og skal være i jeres kirke. Men hvordan udarbejder man en personalepolitik? Hvilke værdier er vigtige for jer? Hvordan kommer I i gang med arbejdet?
Alt dette får du hjælp til på dette kursus, der ruster dig til at gå hjem og få nedskrevet personalepolitikken i din kirke. Kurset er for kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse for personalepolitik.

Du kan altid holde dig opdateret på vores udbud og kurser på vores hjemmeside og læse mere om de enkelte kurser her.

Vi glæder os til at byde velkommen i løbet af den nye kursussæson.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter