Efter kirkeminister Joy Mogensen blev udnævnt og fik ministeriet overdraget i slutningen af juni måned, har partierne i det nye folketing nu udpeget ordførere og bemandet udvalgene, herunder Kirkeudvalget.

- I Landsforeningen prioriterer vi forholdet til kirkeordførerne og til Kirkeudvalget højt. Det er vigtigt med en god dialog om de sager, der optager os, og vi ser frem til en tæt kontakt og et godt samarbejde fremover. Det er jo Folketinget og særligt de kirkepolitisk engagerede politikere, der sætter de ydre rammer for folkekirken, og traditionen er, at de har respekteret, at folkekirken selv fylder rammerne ud, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.

De nye kirkeordførere er en blanding af gamle kendinge og nye kræfter. De ni kirkeordførere er:

  • Julie Skovsby, Socialdemokratiet (fmd. for Kirkeudvalget)
  • Louise Schack Elholm, Venstre
  • Marie Krarup, Dansk Folkeparti
  • Marianne Jelved, Radikale Venstre
  • Charlotte Bromann Mølbæk, Socialistisk Folkeparti
  • Christian Juhl, Enhedslisten
  • Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti
  • Pernille Vermund, Nye Borgerlige
  • Henrik Dahl, Liberal Alliance

Kirkeudvalget udgøres af kirkeordførerne samt 20 øvrige folketingsmedlemmer. Medlemmerne og deres kontaktoplysninger kan ses på Kirkeudvalgets hjemmeside.

En række emner på dagsordenen

Landsforeningen har allerede en række emner på blokken til de kommende møder.

- Noget af det, som burde ligge lige for er at sikre en fortsat udvikling af stiftsrådene som stiftets demokratiske forankring. Folkekirkens struktur bør afspejle, at den er kirke i et demokratisk styret samfund, siger Søren Abildgaard.

Han opfordrer også til, at man får opdateret valgformen til provstiudvalg og stiftsråd, så den kommer til at svare til reglerne for det kommende menighedsrådsvalg.

- Vi vil også gerne have dem til at præcisere stiftsrådets opgaver samt forholdet mellem provstiudvalg og menighedsråd inden næste valg i 2021. Landsforeningens bestyrelse har et grydeklart forslag til at styrke demokratiet i styringen af folkekirkens lokale økonomi ved at tydeliggøre menighedsrådenes andel i økonomistyringen og øge gennemsigtighed, deltagelse og indflydelse. Det deler vi gerne med de kirkepolitikere, der sætter retningen i de kommende år, siger Søren Abildgaard.

Sammen med provster, præster og biskopper har Landsforeningen desuden foreslået kirkeudvalget en temadag til en bred samtale om folkekirken og om aktuelle spørgsmål.

Læs interview med den nye kirkeminister i det næste nummer af Menighedsrådenes Blad, som udkommer midt i september måned.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter