De seks emner var:

Det samlede provstiudvalg skal vælges på en valgforsamling

  • At valget til provstiudvalg sker på en valgforsamling?
  • At præsten vælges på lige fod med lægfolk og at alle stemmer på alle?
  • At der skal kunne udløses afstemningsvalg for begge grupper?

Landsforeningen anbefaler, at provstiudvalget vælger en læg formand

  • At Landsforeningen klart anbefaler provstiudvalgene at vælge en læg formand

Løbende forventningsafstemning mellem provstiudvalg og menighedsråd

  • At provstiudvalget på budgetsamrådet fremover skal fremlægge et forslag til målsætning for provstiets budget

Provstens rolle og ansvar

  • At der ikke er behov for ændringer af reglerne vedrørende provstens rolle og ansvar

Ansættelse af provst

  • At hovedreglerne for ansættelse af provst fastholdes uændret
  • At bestyrelsen arbejder for et højere minimumsniveau for inddragelse af provstiudvalget fx vedrørende stillingsbeskrivelse

Faste provstisogne

  • At faste provstisogne fortsat er udgangspunktet, men at det skal være muligt at finde en anden løsning

Baggrunden var, at to distriktsforeninger på årsmødet i 2018 havde stillet et forslag om, at provster skal vælges af menighedsrådene. Forslaget blev ikke vedtaget, men har siden rejst en vigtig debat om samspillet mellem provstier og sogne og om provstens rolle i den forbindelse.

 Skal Landsforeningen organisere provstiudvalgsmedlemmer?

Der var en levende debat om emnerne på delegeretmødet. Blandt andet vedrørende, at det samlede provstiudvalg skal vælges på en valgforsamling.

- Vi er på vej til at blive en provstikirke. Der skal være et godt og ligeværdigt samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg. Der mangler et spørgsmål om hvorvidt dem, der kan vælges til et provstiudvalg, skal være menighedsrådsmedlemmer? Sådan er det ikke i dag. Vi vil gerne, at det tages op. Er det Landsforeningens hensigt at organisere provstiudvalgsmedlemmer? Det ville måske være fornuftigt at få dem ind under Landsforeningens hat, sagde Søren Winther, Sønder Tranders Menighedsråd og fremlagde det som et ændringsforslag.

- Hvis rollefordelingen er klart defineret, så kan det kun gå godt. Problemet opstår, hvis ikke det er tilfældet sagde Helle Vallø, Frederiks Sogns menighedsråd.

Forskellige holdninger til en læg som formand for provstiudvalg

Også spørgsmålet om Landsforeningen skal anbefale – tilmed klart – at provstiudvalget vælger en læg formand fik de delegerede på talerstolen.

- Den store fordel ved en læg formand er den politiske frihed. Provsten er bundet af sit job. Anbefaler at vi støtter indstillingen/forslaget, sagde Claus Pape, Klostersogns menighedsråd.

Verner Bech, Ullerød Sogns menighedsråd havde en anden holdning.

- Vi vælger den bedst egnede til at være formand. Det er fint at have holdningen, men Landsforeningen skal ikke klart anbefale, at det skal være en læg, sagde han.

Bestyrelsen fik de delegeredes opbakning til at arbejde videre med forslagene.

Foruden ændringsforslaget om, at Landsforeningen skal organisere provstiudvalgsmedlemmer, blev også fremlagt et ændringsforslag om, at provstiudvalgsmedlemmer skal være medlemmer af et menighedsråd. Dette var der opbakning til, mens forslaget om, at Landsforeningen skal organisere provstiudvalgsmedlemmer, blev afvist.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter