Debatten om folkekirkens liturgier er en vigtig debat for menighedsrådsmedlemmer og andre lægfolk. Den kan distriktsforeningerne være med til at understøtte. På Midtvejsmødet, som finder sted lørdag 23. november i Odense Congress Center, vil en del af mødet dreje sig om dette.  Der vil blandt andet være oplæg ved menighedsrådsformand Helga Koldby Kristiansen, Fredenskirken i Viby J, bestyrelsesmedlem Peter Hundebøll samt sekretariatschef Torben Vesterager Lauridsen.

Landsforeningen udgav i samarbejde med biskopperne og Grundtvigsk Forum et sæt samtalekort til brug for debatten om liturgierne. De blev sendt ud med septembernummeret af Menighedsrådenes Blad.

- Samtalekortene er meget anvendelige til at skabe en samtale om disse emner i et menighedsråd – mellem præster og valgte medlemmer, men inden man kaster sig over dem, vil vi opfordre til, at distriktsforeningerne afholder et arrangement, hvor man får belyst nogle af de aktuelle temaer, som biskoppernes tre rapporter lægger op til, siger Bodil Therkelsen, formand for Landsforeningens Liv og Vækstudvalg.

Planen er sendt ud sammen med invitationen til distriktsforeningerne.

- Planen kan hjælpe til at give overblik over målgruppen, hvad man skal huske inden mødet, hvordan man skal gennemføre mødet og opsamling mv. efterfølgende, siger Bodil Therkelsen.

Udvikling af medlemsorganisationen

På Midtvejsmødet vil deltagerne også drøfte udvikling af medlemsorganisationen. På delegeretmødet i maj måned præsenterede bestyrelsen sit oplæg til en medlemsstrategi vedrørende blandt andet kommunikation, kursusudbud, møder for menighedsrådsformænd og distriktsforeningernes udvikling.

På Midtvejsmødet præsenteres en handlingsplan til medlemsstrategien, herunder et nyt medlemsadministrationssystem.

Programmet for Midtvejsmødet kan læses her.  Tilmeldingsfrist er 1. november.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter