For nogle af forsøgsvilkårene gælder, at der er udarbejdet eksempler, der kan inspirere det enkelte menighedsråd i arbejdet med dem.

Overskrifterne for de 10 forsøg:

Forsøg 1 vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen

Forsøg 2 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – bevillingssamarbejde

Forsøg 3 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen

Forsøg 4 vedr. samarbejde mellem menighedsråd om fælles bygningsadministration og – vedligeholdelse om udlicitering af hele eller dele af opgaven til ekstern leverandør

Forsøg 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og –vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Forsøg 6 vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget.

Forsøg 7 vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver

 Forsøg 9 vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver og ansvaret herfor (kompetencen) hos biskoppen/stiftsøvrigheden

Forsøg 10 vedr. fælles udvalg med beslutningskompetence på tværs af menighedsråd

Forsøg 11 vedr. samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd

(Forsøg 8 genudbydes ikke)

 

Ansøgningsfristen for forsøgene 1-6 og 9 er den 1. juni 2019.

Ansøgningsfristen for forsøgene 7, 10 og 11 er den 15. september 2019.

De konkrete forsøg kan vare op til to år.

”Forsøg i folkekirken” er et samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen, biskopperne og stifterne Det er et forsøg på at imødekomme de vanskeligheder, menighedsråd kan have med at navigere inden for den omfattende lovgivning, de som del af den offentlige forvaltning er omfattet af.

På baggrund af erfaringerne er det hensigten, at hver enkelt menighedsråd skal have de bedste muligheder for at organisere sig på den måde, der er bedst for netop dem.

Herefter bliver de evalueret af Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter for at sikre, at evt. justering af fremtidig lovgivning sker efter en grundig opsamling af erfaringerne med forsøgene.

Forsøgsvilkår og ansøgningsskema findes på www.forsogifolkekirken.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter