1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at menighedsrådet fremadrettet vælges på en valgforsamling 15. september 2020. 

Forløbet frem mod valgforsamlingen kan du orientere dig om nedenfor:

 1. November 2019: hjemmesiderne valgportalen.menighedsraad.dk og menighedsraadsvalg.dk står klar med ny og opdateret information om rekruttering og valg i 2020.
 2. Medio januar 2020: de endelige regler om valget offentliggøres af Kirkeministeriet og de bliver bl.a. tilgængelige på den digitale arbejdsplads - DAP.
 3. Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af 30 landsdækkende valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform. Se listen over valgkurser her. 
 4. April-september 2020: folkekirkemedlemmer informeres om valg.
 5. Senest 21. august: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
  På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 6. 15. september 2020: Valgforsamling
  På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
  Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Der vil blive udviklet e-læring om dette.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter