Artiklen er opdateret 6-5-2019 med nye og korrekte tal for lønstigninger under Basisløn 2 (Redaktionen).

Overenskomst for gravermedhjælpere

I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 har Kirkeministeriet offentliggjort overenskomsten for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.

Landsforeningen var en væsentlig medspiller ved de decentrale forhandlinger i kirkeministeriet og ved den efterfølgende tilretning af overenskomsten.

For første gang siden der blev indgået aftale om overenskomster på folkekirkens område, indebar forhandlingerne brugen af midler lokalt indenfor de forskellige aftaler, hvilket betød, at der kunne gives centralt aftalte lønforbedringer.

Der er aftalt følgende ændringer:

 • Basisløntrin 2 
  for både faglærte og ufaglærte hæves.

For faglærte på basisløntrin 2 stiger basislønnen med kr. 1.386 for provinsen og kr. 1.461 i hovedstadsområdet og basislønnen er herefter kr. 273.086 for provinsen og kr. 287.971 i hovedstadsområdet (2012-niveau).

For ufaglærte på basisløntrin 2 stiger basislønnen med kr. 1.205 for provinsen og kr. 1.281 for hovedstaden og basislønnen er herefter kr. 237.386 for provinsen og kr. 252.535 i hovedstadsområdet (2012-niveau). 
Beløbene er for en fuldtidsstilling og i 2012-niveau.

 • Elevaftalen tilføjes
  i overenskomsten således, at det nu er muligt at ansætte gartnerelever efter gravermedhjælperoverenskomsten. Elevaftalen svarer til den allerede gældende elevaftale, der er i organisationsaftalen for gartnere mv.
 • Opsigelsesvarslerne for gravermedhjælpere ansat under 500 timer bortfalder
  Det betyder, at de gældende opsigelsesvarsler pr. 1. oktober 2018 er de opsigelsesvarsler, der tidligere kun var gældende for ansatte med et timetal på over 500 timer. Samtidig bortfalder aldersbegrænsningen på 18 år for, hvornår gravermedhjælperen er omfattet af opsigelsesvarslerne.
 • Opdatering af kurser 
  Der er sket en opdatering af de kurser som en gravermedhjælper skal have gennemgået for at menighedsrådet har mulighed for at aflønne vedkommende som tillært gartner således, at de nu svarer til de faktiske kurser der er mulige at gennemføre.
 • Forenkling af afsnittet omkring arbejdstid

Du finder overenskomsten her.

Organisationsaftale for gartnere og gartneriarbejdere m.fl.

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort den nye organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. 
Hverken landsforeningen eller kirkeministeriet har været repræsenteret ved forhandlingen af denne organisationsaftale, da den er forhandlet imellem Moderniseringsstyrelsen og 3F.

Af hovedtrækkene fra organisationsaftalen kan nævnes forhøjelse af en række basislønninger samt forhøjelse af elev- og voksenelevlønninger.

Du finder organisationsaftalen her.

Spørgsmål?

Såfremt I har spørgsmål til de nye aftaler, er I som altid velkomne til at kontakte Arbejdsgiver og Rådgivning i Landsforeningen:

Mail: menighedsraad@sogn.dk
Tlf.: 8732 2133

Når Kirkeministeriet har offentliggjort samtlige aftaler fra OK18 vil Landsforeningen udsende en samlet oversigt med ændringer for hver af aftalerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter