Den Statslige Kompetencefond erstatter Kompetencefonden og blev indført efter OK 2018. Den bliver administreret af Kompetencesekretariatet, som er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Ansatte i staten og altså også ansatte i folkekirken kan søge Den Statslige Kompetencefond. Det gælder, hvis man er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Man kan også søge, hvis man er ansat i staten eller folkekirken på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge, hvis man på ansøgningstidspunktet er i en opsagt stilling.

Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter