Hvordan bruger I Landsforeningen af Menighedsråd, og hvad synes I om os som jeres forening?

Det er noget af det, vi har bedt alle foreningens menighedsrådsformænd svare på – på menighedsrådets vegne.

Jeres mening er meget værdifuld for os, da vi gere vil være så god en medlemsforening som muligt.

Spørgeskemaet kan besvares på omtrent 10 minutter og er åben for besvarelse indtil d. 22. april 2019.

Når besvarelsen er modtaget, deltager I automatisk i lodtrækningen om én af tre flotte æsker chokolade.

Medlemsundersøgelsen vil blive præsenteret på årsmødet 10.-12. maj.