For Helga Kolby Kristiansen giver både rapporterne og processen anledning til en række spørgsmål. Fx hvem, det er realistisk for at diskutere dåb, nadver og gudstjeneste, om det er muligt  ud fra de anvisninger, der er i rapporterne og hvordan, man skal gøre det. Men hun er ikke i tvivl om, at menighedsrådene og distriktsforeningerne under alle omstændigheder skal på banen.

- Hvis det er alvorligt ment, at det skal udbredes til lægfolket, så skal vi gå ind i debatten nu. Det må ikke bare blive en studiekreds for særligt teologisk interesserede, sagde Helga Kolby Kristiansen blandt andet. Hvorefter deltagerne drøftede og fremlagde bud på, hvordan man i distriktsforeninger og menighedsråd kan gribe opgaven an.

Se video med Helga Kolby Kristiansens oplæg.

Landsforeningen har udarbejdet en plan for, hvordan man som distriktsforening kan forberede menighedsrådene på at arrangere debat. Find den her.

Støtte til at tage debatten om at være arbejdsgiver med forhandlingsret

39 ud af 44 distriktsforeninger var repræsenteret på Midtvejsmødet.Her blev der også talt om, hvordan man kommer nærmere at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret. Det er vedtaget på delegeretmøder, senest i 2016, at Landsforeningen skal arbejde for at blive Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation. For at klæde distriktsforeningerne på til at tage debatten med dem, der stiller spørgsmål til strategien, blev omdelt en række kort med spørgsmål og svar, som man kan støtte sig til.

Find kortene her.

Planer om bestyrelsesuddannelse for medlemmer

På foranledning af Søren Winther fra distriktsforeningen i Himmerland, blev også drøftet de delegeredes synlighed på delegeretmødet samt opgavefordelingen mellem provstiudvalg og menighedsråd.

Også udvikling af medlemssystemet var på programmet, blandt andet er der planer om at udvikle en egentlig bestyrelsesuddannelse, som vil blive et tilbud til alle medlemmer af distriktsforeningerne. Ligesom der blev orienteret om de kommende formandsmøder, der finder sted i foråret 2020.

Der blev desuden orienteret om aktuelle emner, herunder det kommende menighedsrådsvalg.

Se slides om menighedsrådsvalget og andre emner her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter