Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen, men konstituerer sig for to år ad gangen. Efter det netop afholdte bestyrelsesmøde består formandskabet fortsat af:

Søren Abildgaard, formand

Carsten Bøgh Pedersen, næstformand (stedfortræder for formand og ansvarlig for medlemsrelationer)

Inge Kjær Andersen, næstformand (formand for Personaleudvalget)

Bestyrelsen har foretaget nogle mindre justeringer i udvalgsstrukturen. Det indebærer blandt andet, at Økonomi- og kirkegårdsudvalget skifter navn til Økonomi- og bygningsudvalget og udvalget vil fremover have fem medlemmer mod tidligere fire. Den ekstra plads er tildelt Carsten Bøgh Pedersen. Udvalget vil stadig stå for blandt andet kirkegårdenes drift, men arbejdet med kirkegårdenes udvikling og sammenhæng til det øvrige kirkelige arbejde er flyttet til Liv- og Vækstudvalget.

Der er ikke foretaget ændringer vedrørende udvalgsformændene eller de øvrige udvalgsmedlemmer.

Du kan se hele oversigten her.