Henvendelsen er sendt til de faglige organisationer, som repræsenterer menighedsrådets ansatte. Heri opfordres til, at man konkretiserer bekymringerne over, at Landsforeningen vil overtage forhandlingsretten fra staten.

- Jeg er meget interesseret i at få en konstruktiv dialog i gang med repræsentanterne for de faglige organisationer og finder det mest hensigtsmæssigt, at vi taler sammen direkte. Vi har en god dialog med de faglige organisationer om fx uddannelse, og det håber jeg også, vi kan få på dette område, siger næstformand for Landsforeningen, Inge Kjær Andersen, der også er formand for Personaleudvalget.

Landsforeningen af Menighedsråd ønsker at indføre Den danske model på folkekirkens område, sådan at det i folkekirken – ligesom på det øvrige danske arbejdsmarked – er arbejdsgiverne – her menighedsrådene –  der via deres organisation forhandler løn- og ansættelsesforhold med lønmodtagernes organisationer.

Fælles udtalelse fra ni faglige organisationer

I slutningen af juni udsendte ni faglige organisationer på folkekirkens område en fælles udtalelse, hvori de udtrykte bekymring over Landsforeningens ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation. I udtalelsen stod blandt andet:

”Folkekirkens ansatte ønsker ikke at være brikker i et eksperiment, der afgørende vil rykke ved magtbalancen i folkekirken og i forholdet mellem kirke og stat og ser ingen grund til at ændre på, at folkekirkens overenskomster aftales med Kirkeministeriet/Moderniseringsstyrelsen.”

Forventning om konkret og konstruktiv dialog

Umiddelbart efter udtalelsen opfordrede Inge Kjær Andersen på Landsforeningens vegne til dialog mellem parterne. Landsforeningen er allerede i direkte dialog med én af organisationerne og har været det løbende. Med den netop udsendte mail – direkte til hver af de øvrige faglige organisationer – er forventningen, at der kommer konkrete samtaler i gang med dem.

- Vi tager bekymringen alvorligt og er enige i, at vi skal have en bred drøftelse af folkekirkens forhold også på arbejdsgiverområdet. Det er forståeligt, at man ved forandringer af eksisterende ordninger kan blive usikker på, hvad fremtiden bringer. Men vi er overbevist om, at vi kan løfte opgaven som forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation, og det vil vi gerne betrygge de faglige organisationer om, siger Inge Kjær Andersen, som ser frem til drøftelserne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter