Pastoralseminarierne har gennem de senere år har fået en del henvendelser fra menighedsrådsmedlemmer og provster, som ønsker en nyuddannet præst. Derfor har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV nu valgt at slå dørene op til et ”match-møde”, hvor man gennem det personlige møde med de studerende kan præsentere ledige præstestillinger.  

Landsforeningen opfordrer de menighedsråd, der allerede nu ved, at de skal ud at søge efter en præst inden for det næste halve års tid, til at sætte kryds i kalenderen og deltage i et af matchmøderne.

- Det er et rigtigt godt initiativ fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Vi er meget glade for, at der nu kommer en mulighed for både kommende præster og menighedsrådene til at møde hinanden, og hvor menighedsrådene kan præsentere deres sogn og indlede en dialog med en potentiel ansøger til et kommende job, siger næstformand i Landsforeningen Inge Kjær Andersen, der er formand for Personaleudvalget.

 Alle interesserede er velkomne til match-møderne.

 - Taletiden vil blive afpasset antallet af deltagere, så det vil være en god idé også at medbringe skriftligt materiale om stillingerne, fortæller uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Møderne finder sted således:

Aarhus, d. 1/11 kl. 15-17

Sted: Skt. Marcus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

København, d. 8/11 2019 kl. 15-17

Sted: Farvergade 27F, 1463 København K

Man kan selvfølgelig deltage begge steder.

Af hensyn til tilrettelæggelsen ønskes tilmelding senest 25/10 til Marie Welling: mawe@km.dk

Bemærk: Der står en anden tilmeldingsdato i artikel i Menighedsrådenes Blad - den korrekte dato er 25/10.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter