”Hvad kommer det til at koste os?” eller ”Kommer det til at koste os noget?” Sådan har spørgsmålene nok lydt i mange menighedsråd, efter at kirkeminister Mette Bock i sidste uge godkendte en løsningsmodel for finansieringen af hensættelser til fremtidig pension for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. En model, der var strikket sammen af budgetfølgegruppen, som har repræsentanter for Kirkeministeriet, biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Modellen går ud på, at kirkeministeren hæver den såkaldte landskirkeskat fra 2021 med 70 millioner kroner. Beløbet kommer fra menighedsrådene og provstiudvalgene, som i gennemsnit skal spare 1,22 procent på det lokale drifts- og anlægsbudget fra 2021 og en række år fremover eller finde et tilsvarende beløb i provstiets økonomi, hvis kirkeskatten skal fastholdes uændret. For der skal fremover afsættes 200 mio. kr. årligt til pensionsforpligtelsen. Det er en stigning til det dobbelte af det, man hidtil har afsat, nemlig 105 mio. kr. årligt. Samlet set forventes det, at der brug for en samlet indbetaling til pension på 6,1 mia. kr. i nutidskroner de kommende mange år, og kun en meget begrænset del kommer fra menighedsrådenes indbetaling af pensionsbidrag for deres tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Indret økonomien allerede nu

Dette og andre udgifter i de kommende år: Øgede udgifter for menighedsrådene til it-brugerafgifter, genoptagelse af indbetaling af forsikringspræmie, menighedsrådsvalget i 2020 samt ikke mindst usikkerheden om konsekvenserne af den nye ferielov, giver store udfordringer for de lokale kirkekasser.

- Vi anbefaler, at man lokalt allerede nu indretter sig efter den økonomiske situation i 2021 og fremover, når man drøfter budgetterne for det kommende år, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen.

 Opfordring til solidarisk løsning

Landsforeningen opfordrer til, at man i 2020 finder en solidarisk løsning lokalt i de enkelte provstier/provstiudvalg, så man undgår alt for store opbremsninger i enkelte sogne. Landsforeningen opfordrer også til, at man kritisk gennemgår alle drifts- og anlægsudgifter fremfor at hæve den samlede kirkeskat for folkekirkemedlemmerne, når det forhøjede bidrag til landskirkeskatten indføres fra 2021. Dette er ellers noget, provstiudvalgene har bemyndigelse til og dermed mulighed for at gøre.

- Det er godt, at der er fundet en solidarisk løsning på de store pensionsudgifter i de kommende år, så ingen sogne bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt. Nu er der mulighed for at tilpasse sig til de ændrede vilkår over de kommende par år, så man ikke er tvunget til at forhøje kirkeskatten eller foretage drastiske besparelser. Det kræver tid at foretage kloge omstillinger, og den tid har vi skaffet. Vi har brug for den samme solidaritet i de enkelte ligningsområder og provstier allerede fra 2020, hvis det viser sig, at der skal indbetales store beløb til feriefonden i forbindelse med ændringerne af ferieloven, siger Søren Abildgaard.

Budgetlægning i fuld gang i øjeblikket

I mange menighedsråd er budgetlægningsfasen i fuld gang i øjeblikket. Landsforeningens råd lige nu er følgende:

- Den helt overordnede anbefaling er, at man under budgetdrøftelserne for de kommende år begynder at indrette sig på, at der skal findes midler. Enten ved at spare eller ved at bruge de frie midler, hvis man har det. For selv om der er flere ubekendte – f. eks. ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvordan Moderniseringsstyrelsens aftale for feriepengeforpligtelse i forbindelse med den nye ferielov kommer til at se ud, eller om det er noget, vi selv skal finde ud af – så vil der være nye udgifter i de kommende år, som man skal højde for i budgetterne, siger Søren Abildgaard.

På Landsforeningens hjemmeside og på Den Digitale Arbejdsplads, vil der blive givet mere information og konkrete værktøjer, i takt med, at der findes løsninger.

Har man brug for mere hjælp, kan man kontakte Landsforeningens sekretariat.

Læs mere om løsningsmodellen for fremtidig pensionsforpligtelse her.

Læs budgetfølgegruppens indstilling til kirkeministeren vedrørende fremtidig pensionsforpligtelse her.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter