Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det er sket i kølvandet på #metoo-bevægelsen, som har bragt krænkende adfærd på blandt andet arbejdspladser – fx mellem ledere og medarbejdere - frem i lyset.

Det er arbejdsgiveren, som ifølge arbejdsmiljølovgivningen har ansvaret for at forebygge seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen og for at håndtere det rettidigt og relevant, hvis det alligevel opstår.

- Problemet er ikke større i folkekirken end på andre arbejdspladser, og det vigtigste er at forebygge. Jeg vil opfordre menighedsrådene til at have en tæt dialog og samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og de ansatte om dette, siger næstformand i Landsforeningen, Inge Kjær Andersen, formand for personaleudvalget.

 Vigtigt også at have en skriftlig personalepolitik

 Inge Kjær Andersen er også formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

 - Jeg kan godt forstå, hvis man som menighedsrådsmedlem tænker: hvordan griber jeg den opgave an?, og her er der god hjælp at hente i vejledningen. En mulighed er at kontakte Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, siger Inge Kjær Andersen og fortsætter: 

 - En anden vigtig ting er at have en nedskreven personalepolitik og en fælles forståelse af, hvordan en eventuel sag håndteres, og her hjælper Landsforeningens afdeling Arbejdsgiver og Rådgivning gerne.

 Det er ikke alene risikoen for krænkende handlinger internt på arbejdspladsen, der skal tages hånd om. Også risikoen for krænkende handlinger fra borgere, man har kontakt med i forbindelse med udførelsen af arbejdet, skal håndteres.

 - Vi vil følge udviklingen på området nøje og i den sammenhæng også vurdere, om der er behov for yderligere tiltag fra Arbejdsmiljørådets eller Landsforeningens side, siger Inge Kjær Andersen.

 Vejledningen kan læses her. 

Her kan du læse mere om hvordan man kommer igang med en skriftlig personalepolitik.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter