Landsforeningen udbyder allerede nu Folkekirkens lederuddannelse for kontaktpersoner, og i år kommer to nye tilbud: Lederuddannelse for menighedsrådsformænd og Folkekirkens lederuddannelse for personaleledere.

Der er brug for uddannelse for personaleledere
For en kompetent leder er det afgørende at kunne agere i det folkekirkelige rum med de regler og lovkrav, der findes. Det kan være en udfordring for mange både erfarne og helt grønne ledere.

”Kordegneforeningen har opfordret os til i samarbejde med dem at udvikle en lederuddannelse for personaleledere, og vi siger ikke nej til sådan en opfordring. For vores medlemmer efterspørger ligeledes uddannelse til administrativt personale, der varetager ledelsesopgaver på deres vegne,” fortæller Inge Kjær Andersen, næstformand for Landsforeningens bestyrelse og formand for personaleudvalget.

Hun forklarer videre: 
”Som arbejdsgivere er det menighedsrådenes opgave at sørge for, at deres ansatte er klædt bedst muligt på til at varetage deres arbejdsopgaver. Når vi som her oplever et stort behov, vi ikke opfylder, så handler vi naturligvis på det. Og vi ser til frem til at uddanne folkekirkens personaleledere.” 

Åbenhed og samarbejde sikrer relevans
Folkekirkens lederuddannelsen for personaleledere er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Kordegneforening, der har mange medlemmer, der står med daglig ledelse i folkekirken. Men uddannelsen er åben for alle, der er ansat med funktion som personaleledere.

”Folkekirken har et helt særligt organisationsdiagram, og udfordringen for mange af vores nyansatte ledere er selve det at være i organisationen folkekirken. Der er et helt anderledes ledelsesrum, end man ser andre steder, og det er ikke alle, der ved, hvad det vil sige at navigere i dét rum,” fortæller Birgitte Olesen fra Kordegneforeningens bestyrelse.

Derfor var det springende punkt for Kordegneforeningen at få en uddannelse, der ikke handler om ledelse, men om ledelse i folkekirken. Og en sådan uddannelse er nu blevet udviklet i tæt samarbejde mellem Kordegneforeningen og Landsforeningen.

”Der er mange, der kan undervise i ledelse. Det vi har brug for, er nogen, der kan undervise i organisationen, og det kan Landsforeningen. Vi kom med forskellige udgangspunkter, hvor Landsforeningen havde mest fokus på ledelsen, og vi var mere fokuseret på organisationen. Det var Landsforeningen meget lydhøre over for, og derfor har vi nu fået sammensat en skræddersyet og rigtig god uddannelse,” slutter Birgitte Olesen.

Praktisk
De nye lederuddannelser løber i hhv., foråret og efteråret. Du kan læse meget mere om de enkelte uddannelser og tilmelde dig via disse links: 
Folkekirkens lederuddannelse for personaleledere 
Lederuddannelse for menighedsrådsformænd 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter