Som menighedsrådsmedlem kan det være en udfordring at skulle forholde sig til de personoplysninger, man kan komme i besiddelse af i sogneplejen. Derfor har Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet et udkast til disposition til fælles adfærdskodeks for sognepleje – og nu er der mulighed for at komme med et høringssvar til formålet og dispositionen. 

Adfærdskodeksen har til formål at opstille klare og konkrete retningslinjer og procedurer for menighedsrådet som dataansvarlig.

Tilslutning til adfærdskodeksen er frivillig, og kodeksen gælder alene for de menighedsråd, der vælger at tilslutte sig den.

Fristen for bemærkninger til forslaget er 18. december 2019.  Eventuelle høringssvar indsendes til adfaerdskodeks@km.dk.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter