Er det på grund af dåbsritualet, at nogle af de yngre folkekirkemedlemmer vælger ikke at døbe deres børn? Og hvis det er, skal man så lave ritualet om for at imødekomme dem? Og hvad med nadveren en almindelig søndag – mange steder deler den menigheden i to – dem der går til nadver, og dem, der ikke gør. Kan nadveren gøres mere tilgængelig uden at forfladige den?

Biskopperne har afsluttet første del af et udredningsarbejde, hvor tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestens faste form, liturgien. Faggrupperne har beskrevet gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. Det er der kommet tre rapporter ud af, samt nogle mindre, letlæselige udgaver. De kan læses her.

Vigtigt at deltage i debat

Nu lægger biskopperne op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig, hvor alle har mulighed for at komme med meninger, holdninger og indspil. Folkekirkens liturgier er en væsentlig del af kirkens udtryk, og som repræsentanter for menigheden er det vigtigt at menighedsrådene deltager i den debat, som biskopperne nu har igangsat.

- Distriktsforeningerne kan inspirere til debat ved at invitere menighedsrådene til et arrangement, der sætter gang i og kvalificerer samtalerne lokalt i sognene om gudstjenestens form og indhold, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard og fortsætter:

- Nogle steder i landet er der allerede initiativer i gang til lignende arrangementer, og her kan distriktsforeningen være med til at skabe overblik over mulighederne og sørge for, at debatten kommer bredt ud i menighederne.

Belyse aktuelle temaer i distriktsforenings-regi

Landsforeningen har i septembernummeret af Menighedsrådenes blad indlagt samtalekort, som er udarbejdet af Grundtvigsk Forum. Samtalekortene er støttet af biskopperne og Landsforeningen. De kan også læses her.  

- Samtalekortene er meget anvendelige til at skabe en samtale om disse emner i et menighedsråd – mellem præster og valgte medlemmer, men inden man kaster sig over dem, vil vi opfordre til, at distriktsforeningerne afholder et arrangement, hvor man får belyst nogle af de aktuelle temaer, som biskoppernes tre rapporter lægger op til, siger Bodil Therkelsen, formand for Landsforeningens Liv og Vækstudvalg.

For at støtte distriktsforeningerne i dette, har udvalget lavet en plan, man kan støtte sig til, når man vil arrangere debatmøde(r).

- Planen kan hjælpe til at give overblik over målgruppen, hvad man skal huske inden mødet, hvordan man skal gennemføre mødet og opsamling m.v. efterfølgende, siger Bodil Therkelsen.

Planen kan hentes her.

Det er i oktober 2020, at biskopperne vil samle op på de tilbagemeldinger, der er kommet og vurdere, hvad der skal ske herefter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter