Folkekirkens It har sat en proces i gang for at udforme en ny digital strategi for 2020-2025.

For at for en forståelse for, hvad liv og vækst er i sognene, og hvordan en ny digital strategi kan understøtte dette, håber man at blive inviteret på kaffe til en samtale om liv og vækst i folkekirken. 

Foruden at danne en ny retning for en ny digital strategi, skal samtalerne om liv og vækst i sognene danne grundlag for planlægningen af folkekirkens digitaliseringskonference 2019.

Samtalerne vil dels tage form som en uformel snak om det, der optager sognene lige nu og dels som et fokusgruppeinterview, hvor samtalen vil tage sit udgangspunkt i forskellige emner.

Tid:  Ca. 2,5 timer.

Fokusgruppeinterview: Gruppen skal bestå af otte personer: Menighedsrådsmedlemmer, ansatte ved kirkerne, præster og provster.

Det kræver ingen særlig forberedelse.

Svarfrist: 10. maj. Men Folkekirkens It vil gerne, at man kontakter dem så hurtigt, det kan lade sig gøre. De har mulighed for at komme til kaffe og samtale fra slutningen af april til medio juni 2019.

Kontakt: Hvis man ønsker at få besøg af folkekirkens It, skal aftalen laves med Line Nørregaard Hansen: LIIH@km.dk.

Læs mere på DAP, Den Digitale Arbejdsplads.