På Folkekirkemødet er der mulighed for at få ny inspiration og deltage i debatten om aktuelle temaer. Det fortæller formand for Landsforeningen af Menighedsråd og planlægningsgruppen bag Folkekirkemødet, Søren Abildgaard. 

 - Folkekirkemødet er til for at sikre et sted for en fælles samtale i folkekirken. Det bringer folk, der er interesserede i folkekirken, sammen om det, der optager folkekirken lige nu og her. Det kan være aktive i folkekirkens organisationer, i menighedsrådene og almindelige folkekirkemedlemmer. På den måde er Folkekirkemødet et centralt mødested på tværs af strukturer, forskelligheder og interesser i folkekirken. 

Folkekirkemødet åbner klokken 10.00 og slutter igen kl. 17.15, så der er god tid til samtalen, der i år skal handle om dåb og nadver om formiddagen og om mission og diakoni om eftermiddagen. 

Formiddag om dåb og nadver 
Formiddagen byder på fem indlæg om dåb og nadver. Temaerne er top aktuelle, fordi biskoppernes arbejdsudvalg om folkekirkens liturgi fremlægger sin rapport om dåb og nadver i umiddelbar forlængelse af Folkekirkemødet. Målet med rapporten er at undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud nu. Når rapporten er offentliggjort, vil biskopperne lægge op til en bred debat om, hvordan gudstjenesten skal være i fremtiden. 

 Indre Mission er også en del af planlægningsgruppen bag Folkekirkemødet, og formand Hans-Ole Bækgaard ser frem til den brede debat: 

 - Dåb, nadver og gudstjeneste er kerneelementer, og med de rapporter, der er på vej, så er det oplagt, at det er blandt emnerne på Folkekirkemødet i år. Det er vigtigt at få sat den folkelige samtale i gang, og det er vigtigt, at det ikke kun bliver en teologisk debat i lukkede grupper. Debatten skal ud og have liv, og Folkekirkemødet er en god platform til at få sat den brede samtale i gang, siger han. 

Mission og diakoni 
Om eftermiddagen sætter Folkekirkemødet spot på mission og diakoni. Det er også to kerneelementer i folkekirken.

- For selvom mission kan være et vanskeligt begreb at tale om, så er alle i planlægningsgruppen enige om, at det stadig er et levende begreb, siger Søren Abildgaard. 

Læs mere om programmet for Folkekirkemødet.

Folkekirkemødet foregår parallelt med Himmelske Dage på Heden. Læs om Himmelske Dage på Heden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter