Provstiudvalget har ansvar for økonomien og provsten har den gejstlige ledelsesopgave. Men hvad med det, der ligger indimellem – det, som vedrører provstiets udvikling og ansvar for det kirkelige liv i sognene. Hvem har ansvaret for hvad? Og hvordan kan arbejdet i provstiudvalget og mellem udvalget og menighedsrådene håndteres, når kompetencefordelingen er uklar? Og hvordan sikres udviklingen i provstiet uden at det enkelte menighedsråd tilsidesættes?

Peter Birch, formand for Provsteforeningen, Ilse Kyndesgaard, formand for Horsens Provstiudvalg og Tom Ebbe Jakobsen, næstformand i Landsforeningens strukturudvalg talte med hinanden og deltagere i konferencen om erfaringerne og udfordringer i provstiudvalgene og mellem disse og menighedsrådene.

- Provstiudvalget er en forlængelse af det folkekirkelige nærdemokrati, provstiudvalgsmedlemmerne skal ikke repræsentere hvert deres menighedsråd, men have helhedsblikket på de områder, man er sat til at administrere, sagde Peter Birch blandt andet. Han talte derfor også for, at medlemmerne af provstiudvalget også bør kunne vælges blandt opstillede, der ikke nødvendigvis er medlem af et menighedsråd.

 - Vi mener ikke, at det nuværende regelsæt tager højde for de stadig mere udbredte og mere omfattende samarbejdsformer i provstierne. Det betyder, at aktive og progressive provstiudvalg og provster løbende står i risiko for at gå ind på områder, som formelt er menighedsrådenes, sagde Tom Ebbe Jakobsen.

 - Vi skal huske, at det er menighedsrådene, der har valgt provstiudvalget.

Der var en fælles forståelse på konferencen af, at reglerne er uklare, men der var en diskussion om, om det er nye regler, der skal til, eller hvordan man kan løse udfordringer med de uklare kompetenceforhold på anden vis.

Provsteforeningen positiv over for læg som formand

I Landsforeningen anbefales, at det er en læg, som er formand for provstiudvalget. Ilse Kyndesgaard og Horsens Provstiudvalg er eksemplet på, hvordan det fungerer godt.

- Vi har tre hjørnesten i vores vision: Besindelse, samarbejde og mod. Vi lægger stor vægt på at inddrage menighedsrådene i forbindelse med fx budgetdrøftelser. Vi inviterer dem til at komme og høre på vores drøftelser. Det er vigtigt, at menighedsrådene oplever, at det møder hele provstiudvalget og ikke bare provsten. Her er provstiudvalgsformanden mødeleder og det mener vi er godt, sagde Ilse Kyndesgaard blandt andet.

Peter Birch anerkendte de gode erfaringer med en læg som formand for provstiudvalgene.

- Jeg vil gerne opfordre til at læge stiller op til formandsposten, det er det ideelle, men det skal ikke være et krav.  Det vigtigste er, at formanden har overblikket og kan hæve sig op i helikopteren og have blik for helheden, lød det blandt andet fra Peter Birch.

Find videoen: Udvikling i provstiet og slides med samme navn her.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter