Menighedsrådene er hvert år forpligtet til at udarbejde og godkende et årsbudget for det kommende år og løbende behandle kvartalsrapporter på et menighedsrådsmøde. Men det er ikke den eneste begrundelse for at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver over for menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger. Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske ressourcer i kirken og på kirkegården.

Vores regnskabskontor kan hjælpe med bogføring af bilag, regnskab, økonomiske nøgletal, budgetlægning, momsopgørelse, kvartalsrapporter, lønadministration, korrekt kontering, løbende ajourføring, årsafslutning og ikke mindst rådgivning via telefon, mail eller besøg efter behov.
Vi finder en løsning, der passer jeres menighedsråd, således I får tid og overblik til at gøre jer tanker om, hvordan pengene skal bruges og hvilke tiltag og projekter I vil fokusere på.

Vi skræddersyer en regnskabspakke, som passer til jeres behov – og som en del af den pakke, kan vores regnskabskontor agere regnskabskonsulent, bogholder, administrativ medarbejder og økonomichef alt afhængig af, hvilke behov for hjælp til økonomistyringen I må have. 

Ta’ på kursus med Landsforeningen
Udover økonomisk rådgivning er det også muligt at tilmelde sig kurser om økonomi, hvor du som deltager får en forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.

Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når ressourcerne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet. 
Undervisningen kommer omkring læsning af regnskabsrapporter, budgetter, økonomiske tankegange, planlægning og prioritering og målsætningen er, at give deltagerne en bedre mulighed for at deltage i dialogen i menighedsrådet omkring regnskab og økonomi.

Læs mere om vores regnskabskontor her eller se det nye kursuskatalog her

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter