10.-12. maj samles menighedsrådsmedlemmer fra hele landet for at snakke om det daglige liv i menighedsrådene og dele erfaringer, deltage i debatten om aktuelle emner, drøfte Landsforeningens politik og få inspiration til nye vinkler på menighedsrådsarbejdet.

Bestyrelsesformand i Landsforeningen Søren Abildgaard holder tale, hvor han tager temperaturen på folkekirkens aktuelle situation, og der vil blandt andet være debat om dåb og dåbsritualet, øget fokus på uddannelse, drøftelse om unge menighedsrådsmedlemmer, menighedsrådsvalg, økonomi i forbindelse med begravelser m.m.

Nye politiske drøftelser
Lørdag er helliget den mere formelle del af årsmødet: delegeretmødet. Her er det især diskussioner af oplæg fra Landsforeningens bestyrelse, der fylder programmet, samt drøftelser om Landsforeningens virke. I år lægger bestyrelsen følgende tre emner frem til debat på delegeretmødet:

Provstiudvalget og provstens rolle

På delegeretmødet præsenterer bestyrelsen et større politisk oplæg om provstiudvalget og provstens rolle. Baggrunden for oplægget er et forslag fra sidste års delegeretmøde om, at provster fremover skal vælges af menighedsrådene. Forslaget blev ikke vedtaget, men det har rejst en vigtig debat om samspillet mellem provstierne og sognene og om provstens rolle i den forbindelse. 

Målet med oplægget og de efterfølgende drøftelser er at finde frem til, hvordan foreningen bedst fremmer et godt og konstruktivt samspil mellem provstierne og sognene.

Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret - hvordan kommer vi derhen?

Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens arbejdsgiverorganisation, varetager i dag langt hovedparten af de opgaver, en arbejdsgiverorganisation har.
Landsforeningen arbejder målrettet på at overtage forhandlingsretten i forhold til kirkefunktionærernes løn- og ansættelsesvilkår. Dette, fordi bestyrelsen er af den opfattelse, at den danske model også skal gælde i folkekirken.


Hvordan bliver Landsforeningen en arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret? Hvad betyder det for økonomien, hvordan skal arbejdsgiverorganisationen organiseres, hvilke ydelser skal der tilbydes? Alt dette vil blive drøftet på årsmødet og lægge kimen til bestyrelsens videre arbejde.

Medlemsstrategi

Bestyrelsen arbejder med en ny medlemsstrategi, som skal sætte både ambitionsniveau og mål for foreningens arbejde med at fastholde medlemmerne, pleje medlemsrelationerne og øge inddragelsen af medlemmerne i foreningens arbejde.

Målet er at skabe stadig mere værdi for menighedsrådene til at arbejde med liv og vækst og på den måde sikre, at den samlede organisation fortsat er relevant for menighedsrådene i hele landet.

Vil du vide mere? 
Her kan du læse alle tre oplæg og beretningen om det seneste års poltiske arbejde, finde det samlede program for årsmødet og se foreningens regnskab for 2018. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter