I 2018 udkom den såkaldte Kulturanalyse – en undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken. Det var en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2013, der pegede på, at folkekirken på mange måder er en rigtig god arbejdsplads med en høj social kapital. Dog kunne rapporten også berette om et psykisk arbejdsmiljø, der ikke var i hel så god form. 

På Arbejdsmiljøseminaret debatterede man anbefalinger fra Kulturanalysen og perspektiver på den, som Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd nu vil arbejde videre med.

- Både i gruppearbejdet og i den afsluttende debat kom der mange gode forslag til, hvad man kan gøre for at sikre et godt arbejdsmiljø, både for præster, kirkefunktionærerne og menighedsrådet, siger næstformand Inge Kjær Andersen, som deltog i Arbejdsmiljøseminaret både som formand for Landsforeningens personaleudvalg og som næstformand i Arbejdsmiljørådet. 

Anden del af arbejdsmiljøseminaret handlede om dialogen, trivslen og kerneopgaven: Hvordan får man skabt rummet for dialog? Hvordan kan man i forlængelse heraf arbejde med en fælles kerneopgave? Og hvilke valg og fravalg medfører det at sætte kerneopgaven i centrum?

- Vi har en fælles arbejdsplads med en fælles opgave, som vi skal løse og bidrage til med hver vores kompetencer. Og det er vigtigt at have forståelse for hinandens roller og opgaver. I langt de fleste tilfælde fungerer det fint, men vi skal hele tiden være opmærksomme på at udvise respekt for og anerkendelse af hinandens roller og kompetencer og den fælles opgave, vi har, siger Inge Kjær Andersen.

I arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø anbefaler Landsforeningen, at menighedsrådene laver en skriftlig personalepolitik.
En skabelon til, hvordan den kan se ud, kan findes her.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter