Fonden giver støtte til individuel kompetenceudvikling og støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 
Alle, både ledere og medarbejdere, der er ansat på en statslig arbejdsplads kan søge om midler fra Den Statslige Kompetencefond. 

Det bliver muligt at søge om støtte til: 
 - Uddannelse og kursusgebyr
 - Undervisningsmateriale såsom faglitteratur 
 - Transport og ophold 

Formålet med fonden er at understøtte de statslige arbejdspladsers indsats på kompetenceudviklingsområdet og sikre et kontinuerligt og øget kompetenceniveau. 
På denne måde sikres et højt niveau i arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Det er et krav, at arbejdspladsen også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges om støtte til og både medarbejder og nærmeste leder skal underskrive ansøgningen.

Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev der oprettet en ny kompetencefond; ”Den Statslige Kompetencefond”. Dette indebærer bl.a. at Kompetencefonden ikke længere administreres af Uddannelsesudvalget under Kirkeministeriet, som vi kender det i dag, men af Kompetencesekretariatet. Overenskomstparterne arbejder i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads.
Det kan derfor også betyde, at frem til den endelige afklaring kan der forekomme ændringer i de ovenfor beskrevne vilkår.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond her og hvordan man søger om midler til kompetenceudvikling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter