Hold øje med Digitale Arbejdsplads, hvor der løbende bliver opdateret med vejledninger og rådgivning om, hvordan arbejdsgivere i folkekirken skal forholde sig ved strejke og lockout.

I Moderniseringsstyrelsens “Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.”, der netop er offentliggjort, er der svar på spørgsmål om konfliktvarsler, lønudbetaling og konfliktramt arbejde m.m.

Find vejledningen her

Folkekirken er også omfattet af varsler om strejke og lockout

Hvis parterne ikke bliver enige i Forligsinstitutionen, vil strejkevarslet være gældende fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, og varslet om lockout vil være gældende fra døgnets begyndelse den 10. april 2018. Det skriver Kirkeministeriet i et nyhedsbrev på Den Digitale Arbejdsplads.

Information til medarbejderne

Ministeriet har nu oplyst, hvem der er omfattet af henholdsvis strejke- og lockoutvarslet, og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at menighedsrådet som ansættelsesmyndighed, skal gøre de  ansatte opmærksom på, at de anses for at være omfattet af konflikten, hvis de ikke selv udtrykkeligt tilkendegiver andet over for ledelsen.

Informationen til de ansatte, som også omfatter ansatte, der er sygemeldt, på barselsorlov eller af anden årsag er fraværende fra arbejdspladsen, skal være givet inden konflikten træder i kraft. Hvis medarbejderen er omfattet af såvel strejke- som lockoutvarsel, skal der gives meddelelse om begge dele.

Medarbejdere med ledelsesfunktioner

Nogle medarbejdere med ledelsesfunktioner vil muligvis blive undtaget fra konflikten, men det er endnu ikke afklaret.

Opdateret 13. marts kl. 8.25.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter