Personer, som ikke er statsborgere i Norden, et EU/EØS-land eller Schweiz, såkaldte tredjelande statsborgere, skal have tilladelse, før de må arbejde i Danmark. En arbejdstilladelse kan være begrænset til kun at gælde en bestemt arbejdsgiver. Udenlandske studerende er endvidere underlagt nogle begrænsninger i forhold til beskæftigelsesgraden, altså hvor mange timer personen må arbejde. Det vil fremgå af personens opholdskort, hvilke begrænsninger der gælder for den pågældende person.

Musikere er for et tidsrum af 90 dage fra indrejsen fritaget for krav om arbejdstilladelse. Det vil sige, at hvis musikeren skal opholde sig i Danmark mindre end 90 dage, er det ikke nødvendigt at søge arbejdstilladelse. Hvis musikeren opholder sig i Danmark i mere end 90 dage skal der dermed søges om arbejdstilladelse. Hvis en musiker har ansættelse ved fx et symfoniorkester, skal I være opmærksom på, om arbejdstilladelsen kun omfatter arbejde for symfoniorkestret. Det vil derfor være nødvendigt, at der indhentes særskilt arbejdstilladelse for det arbejde, som ønskes udført i kirken.

Det kan koste menighedsrådet op til 20.000 kr. pr. måned pr. person, som er ansat uden arbejdstilladelse. Derudover risikerer udlændingen bøde, fængsel, udvisning samt at miste retten til at søge om permanent opholdstilladelse.

På Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal, kan I læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Her kan også læses guiden ”Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft”, som er information direkte rettet til arbejdsgivere.

Guiden, som vi anbefaler, at I læser, kan ses her.

For yderligere information om reglerne henvises til Styrelsen for International Rekruttering.

DOKS, Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter