Stiftsrådene har mulighed for at oprette stiftsudvalg for at strukturere deres arbejde, og det gør alle råd. Sammenligner man de ti stifter, går en række udvalg igen. Mange har udvalg for religionspædagogik, kommunikation, diakoni, mellemkirkelige aktiviteter og børn og unge.

Højdespringeren, når det gælder udvalg, er Aalborg Stiftsråd. Her har man valgt at oprette 13 udvalg. I den anden ende af tabellen ligger Fyens Stiftsråd med indtil for nylig kun to udvalg, i dag er der tre.

Stiftsrådsformand i Aalborg, Ejnar Haugaard Thomsen, siger om baggrunden for de mange udvalg.

- Hvis alt skal behandles i rådet, så forlænger det arbejdsgangen og gør det mere besværligt. En anden fordel er, at udvalgsmedlemmerne brænder for og er specielt interesserede i bestemte områder. Derved kan vi bedre udnytte en ekspertise, som stiftsrådets medlemmer måske ikke lige har.

Bred kontaktflade

Han peger desuden på, at mange udvalg giver mulighed for at være mere aktiv rundt i stiftet og have en bredere kontaktflade.

- Det har også betydning for forretningsgangen. Den traditionelle procedure er, at der kommer ansøgninger til rådet, som vi så behandler. Med udvalgene kan man sige, at det også går den anden vej. Udvalgene kan sætte ting i gang i stiftet og på den måde være initiativtagere. Blandt andet derfor har udvalgene deres eget budget.

I stedet for at have mange udvalg vil vi gerne have, at alle er involveret, det er visionen. Erik Vind, stiftsrådsformand i Fyens Stift

Anderledes forholder det sig i Fyens Stiftsråd, hvor man bevidst har organiseret sig med få udvalg. Formand Erik Vind siger.

- I stedet for at have mange udvalg vil vi gerne have, at alle er involveret, det er visionen. På den måde oplever vi, at der er et højt engagement på møderne. Nedsætter man mange udvalg, kan man opleve, at personerne i de enkelte udvalg er ekstremt godt inde i deres eget område, men ikke så meget inde i stiftsrådets andre arbejdsområder.

Ad hoc udvalg

Fyens Stiftsråd har tre faste udvalg. Herudover vil et vigtigt udvalg i den kommende tid være udvalget omkring at blive fristift, som er et ad hoc udvalg.

- Vi er med i en forsøgsordning, der handler om at smidiggøre arbejdet i menighedsrådene og provstierne på vores egen måde her på Fyn, og udvalget arbejder med at forberede, håndtere og implementere det. Her er det vigtigt, at alle i stiftsrådet er på, og det gøres bedst med dette ad hoc udvalg. I vores struktur ligger også, at så snart udvalgets arbejde er overstået, nedlægges udvalget, siger Erik Vind.

LÆS OGSÅ: Stiftsbidragene stiger

I Aalborg er udvalgene ikke statiske, der kommer hele tiden nye til, når behovet opstår, ligesom der også nedlægges eller sammenlægges udvalg, når det giver mening.

- De nyeste udvalg er udvalget for Grøn Kirke og udvalget for folkekirkens asylsamarbejde. For ikke så længe siden blev udvalget for folkekirkens mission slået sammen med det mellemkirkelige udvalg. I hver valgperiode holder vi et evalueringsmøde, hvor stiftsrådet og alle udvalg deltager. Her afstemmes visioner og forventninger, siger Ejnar Haugaard Thomsen og tilføjer.

- Når vi opretter nye udvalg sker det ofte på den måde, at der først oprettes et ad hoc udvalg for at se, om der er basis for at oprette et stående udvalg.

Forskel på udvalgene

Nogle udvalg fylder mere i Aalborg Stiftsråd end andre. De mest aktive er mellemkirkeligt udvalg og religionspædagogisk udvalg. Stiftsrådet har ansat en religionspædagogisk konsulent, hvilket i høj grad bidrager til udvalgets aktiviteter, fordi konsulenten sætter gang i mange ting.

- Stiftsrådet har udpeget en kontaktperson til hvert udvalg, som ikke er medlem af udvalget men løbende fortæller rådet om udvalgets arbejde og tanker og ideer. Modsat kan kontaktpersonen også fortælle udvalget om stiftsrådets tanker og ideer. Alle udvalg har deres eget budget, som de kan bruge frit til aktiviteter. Drejer det sig om større projekter, skal de søge stiftsrådet, som så behandler sagen, siger Ejnar Haugaard Thomsen.

På Fyn gør et andet forhold sig gældende, som har betydning for antallet af udvalg.

- Der er 16 nye medlemmer i rådet. Med vores struktur lærer man hinanden hurtigere at kende, så man kan byde ind på lige fod, siger Erik Vind.

Han ser det ikke som et fokuspunkt at have stor bredde i aktiviteterne i stiftet.

- Den første tid i det nye råd vil gå med, at vi opstiller pejlemærker. Hvad er det for fokusområder, vi gerne vil arbejde med de næste fire år? Hvad skal de overordnede punkter være? Derefter går vi i dybden med dem. Det er ikke mængden, vi går efter, men kvaliteten. De ting, vi vælger ud for at højne det kirkelige liv, tager vi ejerskab af og giver fuld skrue. Vi vil ikke have mere kirkeliv for enhver pris, vi vil have kvalitet i arbejdet, vi sætter i gang.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter