Der skulle kun gå få dage, før forhandleren for arbejdsgiverne på statens område svarede igen på fagbevægelsens strejkevarsel. Sophie Løhde, minister for offentlig innovation og forhandler for arbejdsgiverne, heriblandt menighedsrådene, har netop varslet lockout for 120.000 ansatte i staten. Lockouten dækker også folkekirken. 

Lockout i staten

  • Lockouten vil omfatte 121.000 overenskomstansatte i staten
  • Der er ca. 52.000 chefer, tjenestemænd mv. i staten (bl.a. mange præster), der pga. friholdelse ikke vil indgå i en lockout
  • Lockouten vil ramme bredt i den statslige sektor, således at langt de fleste arbejdspladser berøres

Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Langt hovedparten af folkekirkens præster er ansat som tjenestemænd og dermed ikke ramt af varslet, men for kirkernes øvrige medarbejdere er sagen en anden. Kordegne, kirkemusikere, kirketjenere, sognemedhjælpere, gartnere m.fl. er omfattet af varslet, og vil sammen med store dele af statens øvrige ansatte blive sendt hjem med mindre lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiversiden forinden har indgået et forlig om en ny overenskomst.

Lockouten, der vil omfatte omkring 120.000 ansatte, kan træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde. Når parterne i forhandlingerne ikke kan blive enige, kan forligsmanden udsætte konflikten i to gange 14 dage, hvis der er udsigt til en forhandlingsløsning.

Kirkeministeriet, som forhandler på menighedsrådenes vegne, har tidligere oplyst, at der bliver udsendt information om, hvordan man som lokal arbejdsgiver skal forholde sig i den nuværende konfliktsituation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter