Landsforeningens årsmøde 2018 bød blandt andet på politiske diskussioner og workshops. Ved en af dem handlede det om rollen som arbejdsgivere, og her kom 174 menighedsrådsmedlemmer fra hele landet med input til, hvad der er vigtigt, når det gælder ledelse og arbejdsgiveransvar.

Et af spørgsmålene ved workshoppen lød: Hvad er den vigtigste opgave som arbejdsgivere?

Flest menighedsrådsmedlemmer mente, at det er at påtage sig ansvaret for sin ledelsesret- og pligt. Mange mente, at medarbejderne skal kende deres kerneopgaver, andre at menighedsrådet skal lave en personalepolitik, mens andre igen lagde vægt på, at der sikres mulighed for relevant uddannelse og kompetenceudvikling til medarbejderne.

Kirkens liv og vækst
Der blev også fremhævet emner som arbejdsmiljø, bevidsthed om rollerne i menighedsrådet, at medarbejderne har gode arbejdsvilkår, at menighedsrådet er gode ledere, samt at udvikle kirkens liv og vækst.

Når det gælder god ledelse, var der især to svar, som gik igen:
Man skal kunne håndtere konflikter, og man skal motivere medarbejderne. Derudover er man en god leder, når man sætter retningen, og når man er loyal overfor menighedsrådets beslutninger. Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i alle beslutninger, mente en stor del af deltagerne, ligesom man skal kunne tage ”arbejdsgiverkasketten” på og lede. Andre pegede på, at man skal kende reglerne, man skal være rummelig, og man skal nå de mål, der er sat.

Mød næstformanden
Hvis man vil høre mere om arbejdsgiverrollen, og hvorfor det er vigtigt for Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation også at have forhandlingsretten, fortsætter næstformand Inge Kjær Andersen sin tur rundt i landet for at tale med medlemmerne om netop dette emne, ligesom hun også gerne drøfter andre politiske vinkler af arbejdsgiveremnet.

Overskriften på møderne er ”Hvorfor arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret, og hvordan vi når derhen sammen?”, og i den kommende tid afholdes møder i følgende distriktsforeninger: 10. september – SAMS, 26. september – Favrskov, 3. oktober – Aarhus, 9. oktober - Helsingør sydøst.

Hvis andre er interesserede i at få besøg af næstformanden, kan man kontakte sin lokale distriktsforening og høre om muligheden for at arrangere et møde.

Læs også vores guide: "Menighedsrådet som arbejdsgiver". Guiden giver mulighed for at lave den samme øvelse, som blev gennemgået ved workshoppen på årsmødet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter