26. SEPTEMBER 2018

Provstikonference 2018

Der er opgaver, økonomi og organisering på programmet, når Landsforeningen inviterer provstimedlemmer til Provstikonference d. 3. november

Søren Abildgaard årsmøde 2018.jpg

Man kan blandt andet møde Landsforeningens formand, Søren Abildgaard, til årets provstikonference. Foto: Henrik Petit.

Af: Eva Strøm

Hvor skal menighedsrådsmedlemmer hente hjælp i fremtiden? Fungerer provstiudvalgene optimalt i en tid, hvor provstiet får stadig flere opgaver? Og hvordan skal folkekirken organisere skoletjenesterne, når efterspørgslen fra skolerne stiger? Det er nogle af de spørgsmål, der er på dagsordenen til årets provstikonference.

På programmet er også demokratiseringen af folkekirkens økonomi, de unges tilknytning til folkekirken, provstiudvalgenes arbejde med fordelingen af driftsrammer og udviklingsplaner på kirkegårdene. 

Det er Landsforeningen, der for tredje gang inviterer landets provstimedlemmer til konference, og der er lagt op til spændende debatter og indlæg. Stiftsrådsmedlemmer er også velkomne. 

Læs hele programmet her og tilmeld dig her

Flere artikler om samme emne

#Provstiudvalg