Hvad enten man vil det eller ej, så har man en personalepolitik.

Derfor har Landsforeningen besluttet at anbefale, at menighedsrådene skriver personalepolitikken ned og i fællesskab med medarbejderne drøfter, hvad netop deres personalepolitik skal indeholde.

- Personalepolitikken kan medvirke til skabe tydelig ledelse, fordi den skaber gennemsigtighed for menighedsrådet og tryghed for medarbejderne om rammerne og vilkårene for arbejdet og er altså også et led i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø. Processen med involvering af de ansatte er måske det allervigtigste: at få en snak om, hvad vi forventer af hinanden – som arbejdsgiver og som medarbejder - og finde en fælles forståelse, siger Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen og formand for Personaleudvalget.

Personalepolitik skaber klarhed 

Der er ikke krav om, at menighedsrådene har en nedskrevet personalepolitik. Men som arbejdsgiver er det naturligt, at menighedsrådene udformer en egentlig politik på området. Den skal beskrive arbejdspladsens værdier, holdninger, politikker og kultur indenfor forskellige områder for eksempel i forbindelse med samarbejde, medarbejderudvikling, kommunikation, m.m.

- Når den er nedskrevet, er der ikke nogen tvivl, hvilket der jo nemt kan være, hvis man skal basere sig på, hvad nogen tror eller husker. Det gælder særligt, hvis der opstår uenigheder, at det er vigtigt at have politikken skrevet ned. Så det er rigtig godt at få det gjort i ”fredstid”, siger Inge Kjær Andersen.

Opbakning fra fagforbund

På medarbejderside er der anerkendelse af, at Landsforeningen nu går aktivt ind i arbejdet med at støtte menighedsrådene i at få personalepolitikken skrevet ned.

- Jeg glæder mig over, at Landsforeningen har lavet en politik, hvor man anbefaler menighedsrådene at lave nedskrevne personalepolitikker. Det er et hjælperedskab på den enkelte arbejdsplads, at have regler som beskriver, hvordan vi blandt andet får en arbejdsplads, hvor godt arbejdsmiljø og arbejdsprocesser nøje er beskrevet for at ensarte de vanskelige spørgsmål og svar.  Jeg oplever, at gode personalepolitikker blandt andet gør det lettere, når der ansættes nyt personale ved kirken. Gode politikker gør også opgaven som nyvalgt menighedsrådsmedlem lettere. Jeg anbefaler desuden, at man laver et gennemsyn af personalepolitikker mindst hvert 2. år, i samarbejde mellem menighedsråd og ansatte, så politikkerne er tilpasset gældende regler og gensidig forståelse på arbejdspladsen, siger Henrik Kristoffersen, formand for Danmarks Kordegneforeningen.

Også i 3F, der organiserer mange ansatte på kirkegårdene, er man glad for Landsforeningens politik om at anbefale en nedskrevet personalepolitik.

- Jeg synes, det er rigtigt godt, at Landsforeningen nu anbefaler menighedsrådene at sætte gang i arbejdet med at få en nedskrevet personalepolitik. Det kan give nogle fine diskussioner mellem menighedsrådsmedlemmer og de ansatte om, hvad der skal med i politikken. Det er et fint grundlag for et godt samarbejde, og jeg ser frem til at det kommer til at blomstre med personalepolitikker rundt om i landets kirker og kirkegårde, siger forhandlingssekretær Hanne Gram, 3F, der organiserer de fleste ansatte på kirkegårdene.

Find skabelon til egen personalepolitik

Der er blevet udarbejdet en skabelon, der kan bruges til arbejdet med personalepolitikken. Den kan findes her.

For at give inspiration til arbejdet, er det desuden planen at gøre eksempler på nedskrevne personalepolitikker fra forskellige menighedsråd tilgængelige på Landsforeningens hjemmeside.

- Jeg vil opfordre til at komme i gang med arbejdet, hvis man ikke allerede har skrevet en personalepolitik – hvad enten man er mange eller få. Og hvis man er et lille råd med kun få ansatte, er det måske i endnu højere grad relevant at støtte sig til skabelonen, siger Inge Kjær Andersen.

Læs anbefalingen i sin helhed her. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter