Forhandlingerne om nye overenskomster for de offentligt ansatte gik i hårdknude forrige fredag, hvor forhandlerne gik hver til sit. Siden da har forhandlingerne ligget stille. Det ændrede sig op til weekenden, hvor de første faglige organisationer varslede konflikt for deres medlemmer.

Alle fagforeninger har nu udtaget en del af deres medlemmer til konflikt, og konflikten rammer også overenskomstansatte medarbejdere i folkekirken.

Hvem strejker?

Folkekirken har i dag mange overenskomstansatte medarbejdere, både blandt præsterne, på det grønne område og i kirken. Derfor er folkekirken denne gang også omfattet af strejkevarslet, der er sat til at træde i kraft 4. april.

De faglige organisationer har  varslet konflikt for kordegne, kirkemusikere, præster, kirketjenere, sognemedhjælpere gartnere m.fl. på en lang række folkekirkelige arbejdspladser spredt rundt i hele landet. Ifølge Kirkeministeriet, der forhandler overenskomsterne på menighedsrådenes vegne, er der givet besked til de arbejdsgivere, hvis ansatte er omfattet af strejkevarslet.

Kirkeministeriet har endvidere oplyst, at der sidst på ugen vil blive sendt nærmere information ud om, hvordan man skal forholde sig, hvis konflikten bliver en realitet.

Hvad sker der nu?

Når parterne ikke kan blive enige, og der er varslet konflikt, overtager forligsmanden forhandlingerne og skal prøve at få parterne tilbage til forhandlingsbordet. Hun kan udsætte en strejke eller lockout to gange i 14 dage, hvis hun vurderer, at der er udsigt til en forhandlingsløsning.

Arbejdsgivernes modtræk til et strejkevarsel er at varsle lockout, dvs. at man beder medarbejderne om at blive hjemme, og man stopper lønudbetalingerne. I en lockout er det typisk større grupper af medarbejdere eller hele arbejdsområder på landsplan, der udvælges til ikke at møde op på arbejde.

Ofte varsler arbejdsgiverne en lockout få dage efter et strejkevarsel, men det er stadigt uvist om og i givet fald, fra hvilken dato, man vil iværksætte lockout.

Følg med på hjemmesiden og bliv opdateret om OK18.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter