Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. Det blev klart i går, da forhandlerne på statens område gik hver til sit efter at have forhandlet om de centrale aftaler i seks døgn uden nævneværdige fremskridt. I kølvandet på sammenbruddet er forhandlingerne på folkekirkens område også afbrudt.

Vi kan ikke gøre noget lige nu, men må afvente om parterne når til enighed eller om de faglige organisationer ender med at varsle konflikt. Elisabeth Jensen, chefforhandler

Aftalesystemet, der i sidste ende resulterer i overenskomster for statens 180.000 ansatte, er bygget op, så parterne starter med at forhandle de overordnede emner, der skal gælde for alle ansatte, på plads. Derefter begynder de mere detaljerede forhandlinger på de underliggende overenskomstaftaler, fx på folkekirkens område.

Stand-by i en uge

Man kom sent i gang, fortæller Elisabeth Jensen, der er Landsforeningens chefforhandler. Ifølge den oprindelige køreplan for overenskomstforhandlingerne på statens område 2018 skal de centrale aftaler være på plads ved udgangen af februar.

LÆS OGSÅ: Kravene til nye overenskomster er udvekslet

De centrale aftaler på statens område, som altså også dækker folkekirken og har betydning for menighedsrådene som arbejdsgivere, er forliget på akademikerområdet, som dækker de konservatorieuddannede organister og kantorer, og CFU-forliget (CFU står for Centralorganisationernes Fællesudvalg), som dækker de øvrige kirkefunktionærer.

- I første omgang blev forhandlingerne sat i bero af organisationerne, idet de krævede fremdrift i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for lærerne som erstatning for lovindgrebet i 2013. Med tre ugers forsinkelse kom forhandlingerne endelig i gang også på folkekirkens område, og vi er nået langt i vores drøftelser, men afventer de centrale forlig, som bl.a. fastlægger de økonomiske rammer, for at kunne afslutte forhandlingerne, fortæller hun efter at have siddet klar til at forhandle med øjebliks varsel den seneste uge.

Når forhandlingerne på statens område er brudt sammen betyder det også, at der ikke kan forhandles videre og indgås aftaler på folkekirkens område. 

- Vi kan ikke gøre noget lige nu, men må afvente om parterne når til enighed eller om de faglige organisationer ender med at varsle konflikt, slutter hun og opfordrer medlemmerne til at holde øje med hjemmesiden, hvor der løbende er opdateringer om forhandlingerne.

En eventuel konflikt kan tidligst begynde 1. april.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter