Den nye bekendtgørelse lemper de hidtil gældende bestemmelser fra 2003, da alle arkivalier skabt efter 1980 kan kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser, fx regnskabs- og bogføringsbestemmelser, er opfyldt, og når de efter jeres egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Vær opmærksom på, om nogle af jeres kassable arkivalier eventuelt har særlig (lokal)historisk interesse.

Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 19. september 2018, kan findes på retsinformation.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter