Menighedsrådene er hvert år forpligtet til at udarbejde og godkende et årsbudget for det kommende år og løbende behandle kvartalsrapporter på et menighedsrådsmøde. Men det er ikke den eneste begrundelse for at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver over for menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger. Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske ressourcer i kirken og på kirkegården.

Budgettet skal således understøtte, at menighedsrådet som ledelse og arbejdsgiver kan lede og prioritere ressourcerne på en værdifuld og bæredygtig måde. 

Nye kurser

På Landsforeningens nye kurser om økonomi får du en forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.

Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når ressourcerne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet.

Kurset præsenterer også, hvordan menighedsrådet konkret kan arbejde med budgettet både i forhold til proces og værktøjsmæssigt. Kurser giver også indsigt i, hvem og hvad der betyder noget i forhold budgetprocessen.

Find et kursus i kursusoversigten eller kontakt din distriktsforening

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter