Der er mange om buddet, når det gælder rådgivning af menighedsråd. På personalesiden varetager Landsforeningens konsulenter rådenes interesser i konfliktsager, mens stifterne i dag tager sig af den mere generelle vejledning om fx ansættelsesbeviser, for nu blot at nævne to aktører, der hjælper menighedsrådene i det daglige.

En ny arbejdsgruppe under Kirkeministeriet, Rollefordelingsarbejdsgruppen, skal se nærmere på hele rådgivningsområdet i folkekirken og evaluere den eksisterende fordeling af opgaver, og Landsforeningen er blevet inviteret til at deltage i arbejdet. Formand for økonomiudvalget Hans-Henrik Nielsen og Inge Kjær Andersen, der er foreningens ene næstformand og formand for personaleudvalget, er udpeget som Landsforeningens repræsentanter i arbejdsgruppen.

Når arbejdet i gruppen går i gang i december er en del af opgaven at overveje modeller for en revideret rolle- og opgavefordeling. 

Rapport ligger bag

Rollefordelingsarbejdsgruppen er nedsat på baggrund af en analyse af stifternes økonomi, organisering og opgaveløsning fra tidligere på året. Rapporten pegede på, at samarbejdet mellem de ti stifter halter, og at dannelsen af løncentrene ikke har været en succes.

- Der er ingen strukturelt forankret tilgang og model for udbredelse af best practice løsninger og standarder. Der er en lang række administrative opgaver, som objektivt set bør løses ens på tværs af stiftsadministrationerne, og hvor der bør være modeller for at følge op på opgaveløsningen, hedder det bl.a. i rapporten fra konsulenthusene Rambøll og Carve, der står bag rapporten.  

LÆS: Plads til bedre samarbejde mellem stifterne

I kølvandet på rapporten har Kirkeministeriet og stifter arbejdet internt med en opfølgning på rapportens konklusioner, og det er det arbejde, som bredes ud til december, når Rollefordelingsarbejdsgruppen trækker i arbejdstøjet. Inden da arbejder Landsforeningens bestyrelse videre med rapporten, bl.a. på et bestyrelsesseminar i september.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter