Hvert år i november inviterer Landsforeningens bestyrelse distriktsforeningernes bestyrelser til et fælles midtvejsmøde for at diskutere aktuel kirkepolitik og foreningens udvikling. I år er der Landsforeningens forslag til demokratisering af folkekirkens økonomi, debat om folkekirkens styrelse set i lyset af et kommende folketingsvalg og tanker om en ny medlemsstrategi på programmet

Er du medlem af bestyrelsen i din distriktsforening, håber Landsforeningens bestyrelse at se dig til midtvejsmøde d. 17. november.

Se hele programmet og tilmeld dit her

Nyheden er opdateret d. 1. oktober med den korrekte dato.