Menighedsrådenes medarbejdere er omfattet af varslet om lockout med virkning fra 10. april 2018.

Som arbejdsgivere er man forpligtet til at gøre medarbejderne opmærksomme på, at de anses for at være omfattet af konflikten, hvis de ikke selv udtrykkeligt tilkendegiver andet over for menighedsrådet. 

Kirkeministeriet har oplyst, at medarbejdere, der er berørt af varslerne om strejke eller lockout får direkte besked i deres e-boks. Der er derfor ikke behov for at foretage sig yderligere.

Mere information om konflikten

På Den Digitale Arbejdsplads kan man blandt andet i Konflikt ABC finde yderligere information om, hvordan man skal forholde sig i forhold til strejke/lockout på folkekirkens område. Menighedsråd med medarbejdergrupper, der er omfattet af varslet om strejke, hører direkte fra sekretariatet.

Landsforeningen vil ligeledes løbende holde www.menighedsraad.dk opdateret om situationen. Og så er man selvfølgelig som altid velkomme til at kontakte sekretariatet med spørgsmål på kontor@menighedsraad.dk eller 8732 2133.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter