Kort om sagen

I december 2017 udgav Kirkeministeriet rapporten “Analyse af stifterne”, som konsulenthusene Rambøll og Carve har udarbejdet. Rapporten analyserer og vurderer stifternes økonomi, organisering og opgaveløsning, og konklusionerne bygger på interview, workshops og en spørgeskemaundersøgelse blandt menighedsrådsmedlemmer.

Rapporten har givet anledning til, at Kirkeministeriet nu starter en proces med stifterne og biskopperne om at se på stifterens opgaver og rammer i fremtiden.

 Hent rapporten her

 

Landsforeningen vil spille aktivt ind, når Kirkeministeriet, stifter og biskopper i det kommende år skal diskutere stifterens opgaver og rammer. Det var oplægget fra Landsforeningens formand, Søren Abildgaard, på formandsmødet i lørdags, hvor Landsforeningens bestyrelse mødtes med formænd og repræsentanter for distriktsforeningerne.

Bag om rapporten
På mødet blev rapportens konklusioner først fremlagt for de 65 deltagere af en konsulent fra Rambøl, og herefter gav Tommy Carlsen, distriktsforeningsformand for Helsingør Stift Sydøst et oplæg med titlen: “Menighedsrådenes forventninger til stifterne. Kan stifterne leve op til forventningerne?”. Der er mange krav til den betjening, som stifterne skal give til menighedsrådene, og set fra Tommy Carlsens perspektiv er en af de store udfordringer, at stifterne gerne vil indfri de mange forventninger til god rådgivning og betjening, men har for få ressourcer til at klare opgaverne. Derfor er fx stiftets konsulentbistand i forbindelse med kirkegårdssager langsommelig og besværlig.
Efter oplægget var der drøftelser i grupper af spørgsmålet “Hvad er det vigtigste Landsforeningen skal kæmpe for?”, og det er ifølge formand, Søren Abildgaard, væsentligt, at Landsforeningen får input fra distriktsforeningerne med, når Landsforeningen skal forsøge at sparke døren ind til den proces, som nu går i gang i Kirkeministeriet i forhold til at udvikle stifterne i fremtiden.

Stifterne i fremtiden
På baggrund af rapporten vil Kirkeministeriet nedsætte en styregruppe og tre arbejdsgrupper bestående af Kirkeministeriets departementschef og kontorchefer, stiftskontorchefer og biskopper. De tre arbejdsgrupper skal frem til 1. december se på 1) ledelse og kompetencer, 2) ressourcestyring, samarbejde og fælles praksis og 3) opgaver. Landsforeningen er ikke tænkt ind i denne proces, men har fået grønt lys af kirkeministeren til at sende input, og det er netop i den forbindelse, at drøftelserne på formandsmødet skal bruges, fortæller Søren Abildgaard:

- Vi har taget til efterretning, at Kirkeministeriet har tilrettelagt en proces for opfølgning på analysen, og vi har noteret med tilfredshed, at kirkeminister Mette Bock vil modtage input fra Landsforeningen til den videre proces. Vi tager alle de gode input fra formandsmødet med i bestyrelsens arbejde med at påvirke processen. Vi er optaget af at styrke menighedsrådenes adgang til en ensartet sagsbehandling på myndighedsområdet, hvor der samtidig er plads til stifternes forskellighed på det kirkelige område.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter