Solen stod højt uden for den tætpakkede sal på Hotel Nyborg Strand, da Landsforeningens formand bød velkommen til de knap 600 menighedsrådsmedlemmer og gæster, der deltog i årsmødet. Og det var en formand der i sin åbningstale så tilbage på et år med sejre og besværlige sager.

- Folkekirken har mange kritikere og bekymrede stemmer, som kun har øje for den tilsyneladende fortsatte tilbagegang. Men lad os da glæde os over, at folkekirken fortsat opleves som en relevant ramme for livets store begivenheder af 75 % af den danske befolkning, sagde Søren Abildgaard og mindede forsamlingen om, at man bør glæde sig over, at det lokaldemokratiske engagement i en tid præget af centralisering og ensretning overlever i bedste velgående i folkekirkens menighedsråd.

Ansvar for den lokale kirke

Der er et direkte og personligt ansvar forbundet med at være menighedsrådsmedlem, sagde formanden fra talerstolen. Det handler om at sørge for at folkekirken fortsat opleves som relevant den største del af den danske befolkning og fortsatte:

- I menighedsrådene skal vi være med til at definere nye steder for kirkens lokale møde med mennesker. Befolkningen flytter sig geografisk og mentalt, og kirken skal flytte med for at være til stede i menneskers liv.

- Vi er som menighedsrådsmedlemmer med til at sikre, at folkekirken bevarer kontakten til folket. Det er jo i høj grad jeres fortjeneste, at folkekirken hele tiden skaber plads til nye initiativer og fornyer sig i samspil med udviklingen af samfundet og kulturen, sagde han til forsamlingen.

Læs hele formandens kommentar her.

Mange nye mødesteder

- De seneste uger har danske undersøgelser vist, at folkekirken står stærkt i danskernes bevidsthed, fordi de kirkelige aktiviteter løbende bliver tilpasset til nye tider og nye muligheder, sagde Søren Abildgaard og fortsatte.

- Vi skal bare vænne os til, at der er mange flere mødesteder mellem kirke og mennesker end højmessen om søndagen. Og internationale undersøgelser viser, at en kristen identitet fortsat ligger på rygraden for de fleste danskere. Vi skal måske blive endnu bedre til at forstå, hvorfor folkekirken nyder denne i international og europæisk sammenhæng helt enestående position.

Årsmødet foregik i weekenden 8.-10. juni og samlede ca. 600 menighedsrådsmedlemmer og gæster til debat og udveksling af erfaringer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter