Det fælles kirkelige projekt, Folkekirkens Dåbsinitiativ, er nået til vejs ende. Folkekirkens Dåbsinitiativ blev etableret som projekt i 2016 som et modsvar til det faldende dåbstal, og målet var at afdække, hvilke dåbsinitiativer, der findes rundt om i de danske sogne og formidle dem til inspiration for landets kirker. Det blev dog ret hurtigt tydeligt, at der var mange initiativer, som ikke direkte handlede om dåb, men i stedet om at knytte børnefamilier tættere til den lokale kirke. Derfor blev projektets hjemmeside, daabsideer.dk, fyldt med inspiration til både dåbsaktiviteter og til aktiviteter, der har til formål at engagere børn og forældre i kirkelivet.

Nyt syn på dåb

Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen, Per Damgaard Pedersen, er formand for styregruppen bag projektet Folkekirkens Dåbsinitiativ. Han er til daglig præst i Kolding og har derfor i mange år haft arbejdet med dåb tæt på. Alligevel har hans involvering i projektet lært ham noget nyt:

- Jeg er blevet inspireret i min egen praksis som præst. Jeg tager nu ud og besøger nogle af de nybagte forældre, som er medlemmer af folkekirken. Det gjorde jeg ikke tidligere. Dengang var min overskrift i forhold til dåb “Selvfølgelig”. Selvfølgelig bliver børnene døbt, så det behøver vi ikke snakke om. Nu er dåb ikke nogen selvfølge længere, fortæller Per Damgaard Pedersen, der også oplever, at præsterollen har ændret sig:

- Der er kommet en ny del til præsterollen. Man er ikke kun forkynder, men også dialogpartner for mennesker, der er ved at skabe og finde deres identitet. Jeg holder ikke længere monologer, men indgår i dialog, og jeg oplever, at der er mange forældre, der gerne vil tale om dåb. De føler sig frie til at vende deres tanker med en præst, uden at de føler sig pressede til at døbe deres barn, siger han.

De nybagte forældre ser altså ikke længere dåben som en selvfølge, men det er faktisk ikke kun negativt, mener Per Damgaard Pedersen. Det kan i stedet ses som et tegn på, at dåb har stor betydning, mener han:

- Man kan som præst godt blive lidt skuffet og ærgerlig over, at flere fravælger dåben, for man kan tænke, at de snyder deres børn for så meget godt. Men jeg har fået en ny tanke. Jeg glæder mig over, at folk tager dåb så alvorligt. Dåb er en afgørende ting, som har meget stor betydning for folk. Det er ikke ligegyldigt for folk, og netop derfor er dåben ikke længere en selvfølge.

Folkekirken deler viden

Daabsideer.dk lever videre, og derfor kan man som engageret i kirkelivet stadig finde masser af inspiration på hjemmesiden. Det er vigtigt med videndeling, mener Per Damgaard Pedersen, der også er sikker på, at projektet har haft betydning:

- Med dåbsinitiativet har vi været med til at sætte temaet på dagsordenen hos alle engagerede i kirken, fx præster, sognemedhjælpere og menighedsrådsmedlemmer. Vi har også været med til at udbrede nogle gode ideer og metoder - fra dåbsklude til drop ind dåb og samtaler på forskellige måder om dåb. Jeg tænker også, at projektet har været en stor opmuntring. Det viser, at vi faktisk kan gøre noget ved det faldende dåbstal. Vi skal ikke bare sætte os tilbage, for der er masser af dejlige ting, vi i folkekirken kan gøre for at komme mennesker med børn i møde.

Om projektet

Folkekirkens Dåbsinitiativ blev startet op på initiativ af Landsforeningen i 2016, men projektet er bredt forankret i folkekirken. Bag projektet står en styregruppe med repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer. Herudover sidder en provst med i styregruppen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter