En politisk temadrøftelse med over 100 menighedsrådsmedlemmer satte under årsmødet 2018 fokus på menighedsrådenes rolle som arbejdsgiver.

Baggrunden er, at delegerede på årsmødet 2017 besluttede, at der skal arbejdes for etablering af en arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret på det folkekirkelige område.

Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og formand for personaleudvalget, indledte temadrøftelsen med nogle bemærkninger om, hvorfor Landsforeningen skal være arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret, og hvordan vi når derhen sammen.

Hvad er god ledelse?

Det handler om at tage rollen på sig, som den der har personaleansvar, samt at gøre sig klart, hvad god ledelse er. De fleste ansatte vil gerne vide, hvilken ramme, de skal arbejde inden for, og her kan det være vigtigt med en personalepolitik, selv om der ikke er krav om det. Hvordan vil menighedsrådet være ledere? Skal det være værdibaseret eller mere i retning af det kontrollerende?

Foto: Henrik Petit

Vil man være en god leder, kan det også være vigtigt af afklare, om der er brug for at søge hjælp hos Landsforeningen eller andre, måske kan det også være nødvendigt at ansætte en daglig leder.

Inge Kjær Andersen fortalte videre, at hun har været rundt i landet for at holde oplæg i 17 distriktsforeninger, hvor hun har fået en del feedback fra medlemmerne omkring, hvad der er vigtigst for dem, når det gælder rollen som arbejdsgivere.

Det har givet vigtige input til bestyrelsen i arbejdet med at definere, hvad der skal være fokus på.

Hvad er den vigtigste opgave?

Derfor blev deltagerne i temadrøftelsen bedt om i grupper at finde frem til, hvad de anser som den vigtigste opgave som arbejdsgiver.

Og derefter gik snakken i gang ved de 21 borde i lokalet. Budene var mange, blandt andet at kunne håndtere konflikter, at sætte retningen, at udvikle kirkens liv og vækst og meget mere.

Til sidst gik grupperne sammen to og to for at diskutere deres valg, inden de mange svar blev samlet ind, så Landsforeningen kan bruge valgene som en pejling for det videre arbejde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter