Folkekirkens IT har oprettet en ny hjemmeside, hvor menighedsråd skal gennemgå, hvem der har adgang til it-systemer med personoplysninger. Baggrunden er nye regler fra EU, der 25. maj træder i kraft i alle medlemslandene, og også har konsekvenser for folkekirken og de tilhørende it-systemer.

Et hovedelement i de nye regler er, at man kun må se de data, man har brug for. På hjemmesiden, som man kommer frem til via forsiden af Den Digitale Arbejdsplads, skal man derfor gennemgå listen med personer. Listen giver et overblik over alle de personer, der har fået adgang til et eller flere af folkekirkens it-systemer, fx Den Digitale Arbejdsplads’ forskellige områder med persondata, FLØS m.fl.

På hjemmesiden ligger også en vejledning, der beskriver, hvordan listen skal redigeres.

Databehandleraftaler

Med den nye forordning stilles der også krav om, at menighedsråd indgår aftaler med de leverandører, som leverer it-systemer, hvori der behandles personoplysninger. Denne type aftaler kaldes databehandleraftaler.

Folkekirkens It har truffet aftale med EG-Brandsoft om, at databehandleraftaler – baseret på Datatilsynets standard databehandleraftale – vil kunne indgås elektronisk på den digitale arbejdsplads. Det er forventningen, at denne mulighed også vil omfatte andre leverandører til folkekirken, bl.a. SkovboData, ChurchDesk og Danmarks Kirkelige Mediecenter. Folkekirkens It oplyser, at der følger mere information om aftalerne på Den Digitale Arbejdsplads, og at de forventer at aftalerne kan underskrives i midten af maj.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter