Med det nye lønsystem er der nu åbnet for, at menighedsrådenes lønadministratorer kan taste oplysninger direkte ind i lønsystemet. Det gælder f.eks. oplysninger om løn, tillæg og pension til de ansatte.

Formanden for Landsforeningens udvalg for økonomi og kirkegårde, Hans-Henrik Nielsen, har fulgt forløbet tæt som medlem af projektets programledelse. Han glæder sig over, at de første lønkørsler nu kan gennemføres, og at systemet kører:

- Der er blevet brugt mange timer på at få alle detaljerne på plads, og jeg vil gerne kvittere med en tak til alle, der har ydet den ekstra, store indsats, der har gjort, at lønnen kan udbetales korrekt og til tiden til alle menighedsrådenes ansatte. Vi er helt inde at røre ved kernen af vores administrative opgaver, når der bliver lavet ændringer i den måde, vi udbetaler løn på, og derfor følger vi også fortsat projektet tæt sammen med Kirkeministeriets folk med departementschefen for bordenden, siger han.

Nye arbejdsgange

De nye arbejdsgange afføder naturligt nok mange spørgsmål til Stifternes Løncenter for Menighedsråd. Det oplevede Kirkeministeriets departementschef Christian Dons Christensen på nærmeste hold, da han besøgte løncentret i Roskilde den 9. januar 2018, dagen efter der var åbnet for det nye system.

- Med det nye lønsystem bliver lønbehandlingen endnu mere sikker og brugervenlig. Det er en fornøjelse at se, at løncentermedarbejderne er velforberedte, og at menighedsrådene er positive og interesserede. Ved fælles hjælp er jeg sikker på, at alle med tiden kommer til at føle sig hjemme i systemet, siger han.

Den 9. januar var der travlhed ved telefonerne både i Roskilde og i løncentrets afdelinger i Haderslev og Ribe Stifter. Alle steder sidder medarbejderne klar til at hjælpe menighedsrådenes lønadministratorer i gang med systemet, der hvor e-læring og skriftlige guides ikke rækker.

Løn til 30.000 ansatte

Det er firmaet KMD, der leverer det nye lønsystem, der hver måned skal beregne løn til 30.000 ansatte, som lønnes af blandt andre folkekirkens menighedsråd. Det gælder for eksempel organister, kirketjenere, gravere, kordegne og kirkesangere. Det nye lønsystem er fælles for hele folkekirken og kommer også til at omfatte præster og ansatte i, for eksempel kirkemusikskolerne og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som lønbehandles af Fællesfondens Løncenter ved Fyens Stift.

De ansatte kommer ikke til at mærke nogen stor forskel ud over, at deres lønseddel ser lidt anderledes ud, og at de – i takt med at alle funktioner tages i brug – selv vil kunne indtaste visse oplysninger direkte i lønsystemet via apps, som kan betjenes fra en smartphone.

- Korrekt løn til tiden er stadig vores absolutte hovedfokus. Men det nye system gør det også mere enkelt for både arbejdsgivere og ansatte at bruge og forstå de forskellige løndele. Og så får vi desuden et rapportmodul, som giver et bedre løbende overblik, så vi i fællesskab kan bidrage til en solid og velfungerende løn- og økonomistyring i folkekirken, siger Helle Saxil Andersen, kontorchef i Roskilde Stift og chef for Stifternes Løncenter for Menighedsråd.

Kilde: Roskilde Stift

Folkekirkens nye lønsystem

Det nye lønsystem er et standardsystem, som bruges af langt de fleste kommunale arbejdsgivere. Systemet er valgt efter et offentligt udbud, og implementeringen sker i et tæt samarbejde mellem Kirkeministeriet, Stifternes løncentre og Landsforeningen af Menighedsråd, som alle deltager i programledelsen.

Som led i forberedelserne har en række arbejdsgrupper arbejdet intensivt med at opdatere både løndata og arbejdsgange, herunder med inddragelse af brugerrepræsentanter. Alle lønninger udbetales gennem det nye system fra og med januar 2018, og systemets tillægsfunktioner tages gradvist i brug i løbet af den kommende tid.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter