Se politikken

Læs Landsforeningens nye politik vedrørende valg af kontaktperson her

Der har i de seneste år været talt meget om ledelse i folkekirken - eller måske rettere sagt, om manglende ledelse. Derfor har mange menighedsråd i større sogne valgt at ansætte en daglig leder, der kan udgøre en synlig ledelse for medarbejderne i hverdagen. I nogle sogne har man i stedet valgt at gøre præsten til daglig leder - eller mere præcist: at udpege præsten til kontaktperson. Den ordning kan fungere godt nogle steder, men Landsforeningens bestyrelse har alligevel i en ny politik valgt at anbefale sine medlemmer at lade posten som kontaktperson gå til en læg. Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen og formand for Personaleudvalget forklarer:

- Præsten får nemt mange kasketter på som henholdsvis menighedsrådsmedlem, daglig leder og kollega i dagligdagen. Herudover kan man også være præst for personalet. Det er mange hatte, og selvom det lokalt kan være det rigtige og fungere, så hører vi også om steder, hvor det giver problemer. Vores medlemmer ringer og spørger, hvad vores politik er på området, og derfor har vi nu lavet en politik med en klar anbefaling.

Inge Kjær Andersen gør det samtidig klart, at det selvfølgelig er op til det enkelte menighedsråd at træffe en beslutning om, hvad der fungerer bedst i deres sogn. Men vælger man præsten til daglig leder, skal man gøre det med åbne øjne, mener hun:

 - Der er nogle spørgsmål, som vi mener, at det er relevant at stille sig selv i menighedsrådet, inden man beslutter sig for præsten som daglig leder. Man skal som minimum spørge, hvilke konsekvenser det vil få for samarbejdet mellem de ansatte og præsten, hvis der opstår en konflikt mellem parterne. Man skal også overveje, hvad der sker, hvis menighedsrådet ikke længere ønsker, at præsten skal være daglig leder. Derudover skal man gøre sig klart, at det er dyrere at have en præst til at være kontaktperson og daglig leder, end det er at have en læg til at udfylde rollen. Vores anbefaling om at vælge en læg som kontaktperson har med andre ord til hensigt at understøtte de bedste rammer for menighedsrådets samvirke og ledelse - og samtidig sikre, at ressourcerne bliver brugt mest hensigtsmæssigt, slutter Inge Kjær Andersen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter