Stillingsopslag, tjek. Prøveprædiken, tjek. Indstilling, tjek. Ny præst, tjek, tjek! Opgaverne er mange og processen kan virke lang, når en ledig præstestilling skal slås op og besættes igen. For de fleste menighedsråd er der langt imellem behovet for at slå præstestillingen op, heldigvis , for det er også en af den slags opgaver, der bare ikke må gå galt. Når først præst og menighed har sagt ja til hinanden, så hænger man sammen som ærtehalm. 
 
Derfor er gode råd om processen vigtige. Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforening har tidligere i fællesskab skrevet en vejledning, der beskriver den gode proces fra de første overvejelser i menighedsrådet til den sidste krussedulle er sat på ansættelsespapirerne. Den eksisterende vejledning har en del år på bagen, og efter fælles drøftelser er den blevet ført ajour på baggrund af erfaringer med den første version og ændringer i regelsættet.

 
Inge Kjær Andersen, formand for Landsforeningens personaleudvalg, siger om vejledningen:
- Det er vigtigt at gøre sig klart som menighedsråd, at et godt ansættelsesforløb kræver forberedelse, og dertil er vejledningen et rigtig godt redskab. Her er det nemt at finde det, man har brug for at vide noget om. Når præsten er ansat, er det vigtigt med et velplanlagt introduktionsforløb, lige som forventningsafstemning mellem præst og menighedsråd er utrolig vigtigt for samvirket og det videre samarbejde. Også her er der vigtig viden i den nye vejledning, som Inge Kjær Andersen håber menighedsrådene vil tage til sig og bruge aktivt.
 
Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen siger:
- I Præsteforeningen har vi været glade for samarbejdet med Landsforeningen af Menighedsråd om vejledningen. Det har været en god proces, hvor vi har været meget enige om ikke bare at opdatere vejledningen, men også at gøre den mere brugervenlig. Vejledning tager derfor nu udgangspunkt i, hvilket embede der skal slås op, så man hurtigt kan få et overblik over, hvordan processen skal gribes an. For Præsteforeningen er det afgørende, at vejledning kan være et redskab til at forberede og professionalisere forløbet, så det forhåbentligt kan bliver det rigtige match mellem menighedsråd og præst.  
 
Find vejledningen i Den Digitale Arbejdsplads samling af håndbøger under Vejledning i menighedsrådsarbejde eller klik her (kræver login)

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter